novinky
členové kapely
historie
diskografie
videografie
recenze
rozhovory
koncerty a turné
fotogalerie
download
odkazy
informace o webu
diskuzní fórum
tributní projekt BG


uk
Punishment Devine - Trest boží

It’s warm and tender
But very soon it will turn cold
Shadows stare down from the walls
Out of the mist
It’s coming closer now
It never rains - it pours on me
So let the saints
Set up the courtyard
The unpleasant cage
The obvious point is I’m insane

Was I aware, whom I had slain, I fear I was
The faceless, the nameless, the bush set on fire
No one ever dared to speak
"Shame on me I don’t believe
here and now is all we’re living for"

Joyful it seems but
then suddenly
By one false move
It’s blown away
Joyful it seems but
then suddenly
Their voices cease
It’s gone away
Vanished to the point of no return
Vanished to the point of no return

Witness my last breath
I do not regret
A word I’ve said
The strong will survive
The weak must die
And out of the mist
It’s coming closer now
Sinner and saints - the grateful slaves

Nature’s law instead
of God in heaven

From far beyond
I can hear them sing
I hear angels sing
Songs of innocence
I hear the angel sing
Despite the facts are clear
It cannot be
What we can’t see
I must admit
It sounds so sweet

Joyful it seems but
then suddenly
By one false move
It’s blown away
Joyful it seems but
then suddenly
Their voices cease
It’s gone away
Vanished to the point of no return
Vanished to the point of no return

[Angels sing I hear angels sing...]
[Can hear them sing...]
Far beyond I hear them sing
"It’s true, it’s true we don’t exist"
Form far beyond I hear them sing
"It’s true, it’s true we don’t exist"

Well we all know
There’s no other side
It’s good and evil
I know right between
There’s no borderline
This is the punishment divine

Surrounded by night
I’ve been offered insight
There is no one but
The sin of pride
Am I wrong am I right
Am I losing my sight
Abandoning the superior mind

Joyful it seems but
then suddenly
By one false move
It’s blown away
Joyful it seems but
then suddenly
Their voices cease
It’s gone away
Vanished to the point of no return
Vanished to the point of no return

Right away I will be gone
Gone I will be gone
Through the valleys grey
Through the shapeless land
I walk alone
I’m left alone
Through the deepest void
A blackened paradise
I walk alone
I’m left alone
Je tu teplo a příjemně
Ale brzy se tu ochladí
Stíny se dívají ze zdí
Z mlhy
Už se to blíží
Nikdy neprší - jen se to na mě valí
Nechť svatí
připraví dvůr
Nepříjemné vězení
Je jasné, že jsem šílený

Bylo mi jasné, koho jsem zabil, bojím se, že jsem byl
Bez tváře, beze jména, zapálený keř
Nikdo se nikdy neodvážil mluvit
"Vina na mou hlavu ale já nevěřím,
že tady a teď je všechno, pro co žijeme"

Zdá se to veselé, ale
pak se náhle
díky jednomu nesprávnému kroku
vše obrátí v prach
Zdá se to veselé, ale
pak se náhle
jejich hlasy utichají
Je to pryč
Ztracené v místě, odkud není návratu
Ztracené v místě, odkud není návratu

Jste svědky mého posledního výdechu
Ničeho nelituji
Slova, které jsem vyřkl
Silný přežije
Slabý musí zemřít
A z mlhy
teď přichází ke mně
Hříšník a svatí - vděční otroci

Příroda je zákon namísto
Boha na nebesích

Z veliké dálky
je slyším zpívat
Slyším zpívat anděly
Písně o nevinnosti
Slyším zpívat anděly
Přestože fakta jsou jasná,
že nemůže existovat to,
co nevidíme,
musím připustit,
že to zní sladce

Zdá se to veselé, ale
pak se náhle
díky jednomu nesprávnému kroku
vše obrátí v prach
Zdá se to veselé, ale
pak se náhle
jejich hlasy utichají
Je to pryč
Ztracené v místě, odkud není návratu
Ztracené v místě, odkud není návratu

[Andělé zpívají, slyším zpěv andělů...]
[Slyším je zpívat...]
Tam v dálce je slyším zpívat
"Je to pravda, je to pravda, neexistujeme"
Z veliké dálky je slyším zpívat
"Je to pravda, je to pravda, neexistujeme"

Dobrá, všichni víme,
že není onen svět
Jen dobro a zlo
Vím, že mezi nimi
není jasná hranice
Je to trest boží

Obklopenému tmou
mi bylo nabídnuto porozumění
Není tu nikdo
jen hřích pýchy
Mám pravdu, či nemám?
Ztrácím zrak?
Pozbývám ducha?

Zdá se to veselé, ale
pak se náhle
díky jednomu nesprávnému kroku
vše obrátí v prach
Zdá se to veselé, ale
pak se náhle
jejich hlasy utichají
Je to pryč
Ztracené v místě, odkud není návratu
Ztracené v místě, odkud není návratu

Úplně pryč, budu pryč
Pryč, budu pryč
Přes šedá údolí
Beztvarou zemí
jdu sám
Jsem tu sám
Nejhlubší prázdnotou
Potemnělým rájem
Jdu sám,
jsem tu sám


Překlad: Štěpán Langer

diskografie alba
diskografie singly
diskografie covery a tributy
diskografie sólo projekty
www.blind-guardian.cz - Czech and Slovak Bards' Guild © 1997-2017 Votan TOPlist