novinky
členové kapely
historie
diskografie
videografie
recenze
rozhovory
koncerty a turné
fotogalerie
download
odkazy
informace o webu
diskuzní fórum
tributní projekt BG


uk
Age Of False Innocence - Věk falešné nevinnosti

Cut off the light
Take a look
There’s nothing beyond but pain
Suffer in the deepest void
The flame of hope is gone
What have I done?
Denied the father and the sun
For a moment it seemed
There’s space beyond the spheres
Aflame the night
So clear and bright
Unstable light
You’ve been sacrificed in fear
Now there’s one thing for sure
I’m not afraid anymore

Day after day we’ve been fixed in this bowl
For so long
For ages we’re captured in shells
And crystallized walls

Predestined or punished?
By man or god?

I cannot, I will not
Deny it’s false innocence
I cannot, I will not
The age of false innocence
Take it away from me

For a while
Astronomy has moved the earth
And we’ve turned around the sun
Sanctum Officium
Has made me believe
Has made me believe
Has made me believe

“We know for sure you’re lying
Would you like to mess with holy science
You know the fear of dying
Would it be worth it
To hear you crying”
I’ve slaughtered truth
And I’ve shattered my heart

Far too long I have played with hellfire
And science has turned into madness
But I should have taken it higher
So I feel so I feel
Like Judas must have felt before
That Wednesday night near by the tree

I cannot, I will not
Deny it’s false innocence
I cannot, I will not
The age of false innocence

Day after day we will
Gratefully suffer for more
Predestined’s our part
So we bleed
In the name of God

Don’t believe in their eternity
We’re still held in blindness
And I’ve been turned into a liar
If there is no heaven
There won’t be release

I cannot, I will not
Deny it’s false innocence
I cannot, I will not
The age of false innocence
I cannot, I will not
Deny it’s false innocence
I cannot, I will not
The age of false innocence
Take it away from me
Zabil jsem světlo
Podívej,
není tam nic než bolest
Utrpení v nejhlubší prázdnotě
Plamen naděje je pryč
Co jsem to udělal?
Popřel Otce i slunce
V jednu chvíli se zdálo,
že za nebeskou klenbou je prostor
Noc je v plamenech
tak jasná a zářící
A světlo tak nestálé
Byl si obětován ze strachu
Teď je tu jediná jistota
Už se nebudu bát

Den za dnem jsme byli vázáni k této díži
Tak dlouho
Celé věky jsme byli uvězněni do schránek
a krystalických zdí

Předurčeno nebo je to trest?
Od člověka nebo Boha?

Nemohu, nechci
popřít, je to falešná nevinnost
Nemohu, nechci
Věk falešné nevinnosti
Vezměte mi to

Na chviličku
astronomie pohnula Zemí
A otočili jsme se kolem Slunce
Svatá inkvizice
mě přiměla uvěřit
přiměla uvěřit
přiměla uvěřit

"Víme jistě, že lžeš
Chtěl by ses měřit s boží naukou
Znáš strach ze smrti
Stálo by za to
slyšet tě křičet"
Zavraždil jsem pravdu
A rozbil své srdce

Už příliš dlouho jsem si zahrával s ohněm pekelným
A věda se změnila v šílenství
Měl jsem si ale stát na svém
Tak to cítím, tak to cítím
Jako se musel cítit předtím Jidáš
tu středeční noc u stromu

Nemohu, nechci
popřít, je to falešná nevinnost
Nemohu, nechci
Věk falešné nevinnosti

Den po dni budeme
vděčně trpět pro víc
Naše úloha je předurčená
A tak krvácíme
ve jménu Boha

Nevěřte v jejich věčnost
Jsme stále drženi v nevědomosti
A já se změnil ve lháře
Jestliže nejsou nebesa,
není už úniku

Nemohu, nechci
popřít, je to falešná nevinnost
Nemohu, nechci
Věk falešné nevinnosti
Nemohu, nechci
popřít, je to falešná nevinnost
Nemohu, nechci
Věk falešné nevinnosti
Vezměte mi to


Překlad: Štěpán Langer

diskografie alba
diskografie singly
diskografie covery a tributy
diskografie sólo projekty
www.blind-guardian.cz - Czech and Slovak Bards' Guild © 1997-2017 Votan TOPlist