novinky
členové kapely
historie
diskografie
videografie
recenze
rozhovory
koncerty a turné
fotogalerie
download
odkazy
informace o webu
diskuzní fórum
tributní projekt BG


uk
The Maiden And The Minstrel Knight - Panna a potulný rytíř

The faithful crowd
Is gathered here
Soon they’ll appear
The high and mighty show up
The king is in doubts
“Apart form this beggar here
There’s no one like you my dear
Tasting my lips
No one but you and him”
Round the fire everyone should sing
And praise the gracious queen
Round the fire everyone should dance
And we praise the handsome knight
Forever and ever we both will be one
The maiden, the fair and the young
Fell in love

Will you still wait for me
Will you still cry for me
Come and take my hand
Will you still wait for me
Will you still cry for me
Come and take my hand

There’s a moment in life
When all the years will pass by
And the eyes filled with tears
We once shed
We recognize failures
The desperate cries
Of the ones who believed in our lies

Wherever I’ll go you’ll be with me
My first thought and my last
Though we’ll depart in bitterness
One day you’ll understand
Carry on
Beloved maiden, mine
Carry on
Or we have to pay the price

Will you still wait for me
Will you still cry for me
Come and take my hand
Will you still wait for me
Will you still cry for me
Come and take my hand

Yesterday’s memories
And melodies
Are gone with the wind
So sad
Snow-white her hands and golden her hair
But she’s not the one
Out in the emptiness where everything’s pale
There is no sign of you
I’m alone
How I wish you would be here
I’m alone
Telling me it’s alright.. come rest
Come rest your head
Come rest your head
Come rest your head
Come rest your head
I’m alone and sadness
Reigns in my heart
As long as we live it won’t go away
We are one but torn apart

Will you still wait for me
Will you still cry for me
Come and take my hand
Will you still wait for me
Will you still cry for me
Come and take my hand

ooohoooh..
Proudly it stands
Until the world ends
The victorious banner of love
Věrný lid
se tu shromáždil
Brzy se objeví
Vysoký a mocný se objeví
Král je na pochybách
"Kromě tohohle chlapíka
není nikdo jako ty, drahý,
jež by okusil mé rty
Nikdo, jen ty a on"
Kolem ohně by všichni měli zpívat
a velebit okouzlující královnu
Kolem ohně by všichni měli tančit
a my velebíme udatného rytíře
Navěky věků my oba budeme jedno
Panna, krásná a mladý
se do sebe zamilovali

Budeš na mě stále čekat
Budeš pro mě stále plakat
Pojď a vezmi mě za ruku
Budeš na mě stále čekat
Budeš pro mě stále plakat
Pojď a vezmi mě za ruku

V životě přijde okamžik,
kdy všechny roky odejdou
a oči se zaplní slzami,
jež jsme jednou prolili
Rozpoznáme omyly
Zoufalé pláče
těch, co uvěřili našim lžím

Kamkoliv půjdu, budeš tam se mnou
Má první myšlenka i poslední
I když se teď rozloučíme v hořkosti,
jednoho dne pochopíš
Jdi dál,
milovaná panno, má
Jdi dál,
nebo budeme muset zaplatit

Budeš na mě stále čekat
Budeš pro mě stále plakat
Pojď a vezmi mě za ruku
Budeš na mě stále čekat
Budeš pro mě stále plakat
Pojď a vezmi mě za ruku

Včerejší vzpomínky
a melodie
odletěly s větrem
Tak smutné
Její sněhobílé ruce a její zlaté vlasy
Ale to není ona
Tam v prázdnotě, kde všechno bledne
není po tobě ani známky
Jsem sám
Ach, jak bych si přál, abys tu byla
Jsem sám
Říká, že je to tak správně.. Pojď odpočiň si
Pojď a odpočiň si
Pojď a odpočiň si
Pojď a odpočiň si
Pojď a odpočiň si
Jsem sám a smutek
mi vládne v srdci
Dokud budeme žít, nezmizí to
Jsme jeden, ale roztržený na kusy

Budeš na mě stále čekat
Budeš pro mě stále plakat
Pojď a vezmi mě za ruku
Budeš na mě stále čekat
Budeš pro mě stále plakat
Pojď a vezmi mě za ruku

ooohoooh..
Pyšně se tyčí,
dokud svět stojí,
vítězný prapor lásky


Překlad: Štěpán Langer

diskografie alba
diskografie singly
diskografie covery a tributy
diskografie sólo projekty
www.blind-guardian.cz - Czech and Slovak Bards' Guild © 1997-2017 Votan TOPlist