novinky
členové kapely
historie
diskografie
videografie
recenze
rozhovory
koncerty a turné
fotogalerie
download
odkazy
informace o webu
diskuzní fórum
tributní projekt BG


uk
Under The Ice - Pod ledem

Skladba navazuje na píseň And Then There Was Silence. Cassandra byla nekrásnější z dcer trojského krále Priama a jeho ženy Hecuby. Bůh Apollo ji chtěl svést a tak ji nabídl dar proroctví. Cassandra dar akceptovala, avšak odmítla jeho sexuální návrhy. Jako pomstu ji proto Apollo zbavil moci přesvedčit někoho o svých proroctvích. Na konci Trojské války Cassandra rozpoznala nebezpečí ukryté v trojském koni (dar "na oko" ustupujících Řeků po desetiletí války), avšak lidé Tróji její varování ignorovali. Tak se podařilo řeckým vojákům ukrytým v dřevěném koni dobít město (poté co Trójané tohoto koně zavezli do města - museli kvůli velikosti koně probourat otvor v nedobytných hradbách). Během plundrování Tróje byla Cassandra znásilněna lokréňanem Ajaxem a předána jako válečná kořist Agamemnovi. Společně pak odjeli do Řecka, avšak po cestě Cassandra Agamemnona upozornila na nebezpečí, které na něj čekalo; její proroctví však bylo opět ignorováno a tak byli oba po svém příjezdu zavražděni Clytemnestrou a Aegisthusem.

Run ‘til you find the answer
Time out
for our poor Cassandra
She’s fairly safe inside the fire

Inside the fire
Awakes desire
Cruelly admired

They’ll torture her soul
And they’ll torment her heart
But won’t change her mind

Would you like to see me
How I’ll cut off
Her head life’s a game
A lesson to learn
Don’t be shy, just blame me
Well, there is no
Need to feel ashamed
Remember the oath
Remember the oath

Wake up it’s time to cross the border
Is it true what they say
About the part you’ve played?

Enjoy your stay here
Welcome to the slaughterhouse
Release from the rotten thoughts
No more pain
An no more gods

Under the ice you will believe
Under the ice you will be free
Released from the rotten thoughts
No more pain
No more gods

Please understand
It’s not in our hands
Barren the land
It’s all dead and gone

And still the tyrant’s face is red
So witness my glory, my triumph, my fame
It’s the sweetest taste

King of terror
Just stop wining
Hold your breath
It won’t take long
Realize this is your judgement day
In between the killing carry on

There are no rules here
Welcome to the slaughterhouse
Release from the rotten thoughts
No more pain
And no more gods

Under the ice you will believe
Under the ice you will be free
Released from the rotten thoughts
No more pain
No more gods

Try to understand
You’re the artificial enemy
An illusion we all need
For our sake
For our sake

We’re not allowed to see
Beyond that’s your skill
Will we ever learn the lesson
"We can’t fly with broken wings"
Break the chains
Time to change
I’m afraid to say
But you won’t play a part
It’s been nice we now get to the climax
Your destination’s unknown
Just get out of my way

Don’t mind the blood here
Welcome to the slaughterhouse
Release from the rotten thoughts
No more pain
And no more gods

Under the ice you will believe
Under the ice you will be free
Released from the rotten thoughts
No more pain
No more gods
Under the ice you will be free
Released from rotten thoughts
No more pain
No more gods
No more gods
I’m afraid to say but you won’t play a part
Běž, dokud nenajdeš odpověď
Odpočinek
pro naši nebohou Kasandru
Uprostřed ohně je už celkem v bezpečí

Uprostřed ohně
se probouzí touha
Vyvolaná krutostí

Budou mučit její duši
a trápit její srdce
Ale její vůli nezmění

Rád bys mě viděl,
jak useknu
jí hlavu život je hra
Lekce, co se máš naučit
Neostýchej se, jen mě obviň
Dobrá, není proč
se cítit vinen
Pamatuj na přísahu
Pamatuj na přísahu

Vzbuď se, je čas překročit hranici
Je pravda, co říkají
o úloze, kterou jsi v tom sehrál?

Užij si to tu
Vítej na jatka
Zbav se zkažených myšlenek
Už žádná bolest
A žádní bohové

Pod ledem uvěříš
Pod ledem budeš svobodný
Zbavený zkažených myšlenek
Už žádná bolest
Žádní bohové

Prosím, pochop,
že to není v našich rukou
Země zpustošená
Všechno je mrtvé a pryč

A tyranova tvář je stále rudá
Tak dosvědč mé vítězství, můj triumf, mou slávu
Je to ta nejsladší věc

Králi teroru
Zastav vítězství
Zadrž dech
Nebude to trvat dlouho
Poznej, že tohle je tvůj den zúčtování
Uprostřed zabíjení jdi dál

Neexistují tu žádná pravidla
Vítej na jatka
Zbav se zkažených myšlenek
Už žádná bolest
A žádní bohové

Pod ledem uvěříš
Pod ledem budeš svobodný
Zbavený zkažených myšlenek
Už žádná bolest
Žádní bohové

Zkus to pochopit
Jsi umělý nepřítel
Přelud, kterého všichni potřebujeme
Kvůli sobě
Kvůli sobě

Není nám dovoleno předvídat
To je tvé umění
Poučíme se někdy
"S polámanými křídly se nedá létat"
Rozbij okovy
Je čas na změnu
Bojím se to říct,
ale ty jsi ze hry
Bylo to pěkné, nyní jsme dosáhli vrcholu
Tvé poslání mi není známo
Tak mi odstup z cesty

Neboj se té krve tady
Vítej na jatka
Zbav se zkažených myšlenek
Už žádná bolest
A žádní bohové

Pod ledem uvěříš
Pod ledem budeš svobodný
Zbavený zkažených myšlenek
Už žádná bolest
Žádní bohové
Pod ledem budeš svobodný
Zbavený zkažených myšlenek
Už žádná bolest
Žádní bohové
Žádní bohové
Bojím se to říct, ale ty jsi ze hry


Překlad: Štěpán Langer

diskografie alba
diskografie singly
diskografie covery a tributy
diskografie sólo projekty
www.blind-guardian.cz - Czech and Slovak Bards' Guild © 1997-2017 Votan TOPlist