novinky
členové kapely
historie
diskografie
videografie
recenze
rozhovory
koncerty a turné
fotogalerie
download
odkazy
informace o webu
diskuzní fórum
tributní projekt BG


uk
And Then There Was Silence - A pak bylo ticho

Námětem 14ti minutové skladby je Trojská válka a Cassandřiny různé představy o smrti a porážce. Nejde ani tak o Iliada, jako spíše o poukázání na tragické aspekty příběhu. Původní návrh názvu pro tuto skladbu byl "Misty Tales And Poems Lost". Skladba se poprvé objevila na stejnojmenném singlu And Then There Was Silence (2001).

Turn your head and see the fields of flames

He carries along [Don't move along]
From a distant place [Cause things they'll go wrong]
He`s on his way [The end is getting closer]
He will bring decay [Day by day]
In shades of gray
We`re doomed to face the night
Light`s out of sight

Since we`ve reached the point of no return
We pray for starlight, we wait for the moon
The sky is empty
Alone in the unknown
We`re getting nowhere

We have been betrayed
By the wind and the rain
The sacred hall's
Empty and cold
The sacrifice made
Should not be done in vain
Revenge will be taken by Rome

We live a lie
Under the dying moon
Pale faced laughs doom
Indulges in delight

It`s getting out of hand
The final curtain will fall
Hear my voice
There is no choice
There is no way out
You`ll find out

We don`t regret it
So many men have failed
But now he' s gone
Go out and get it
The madman' s head it shall be thyne
We don`t regret it
That someone else dies hidden in disguise
Go out and get it
Orion`s hound shines bright

Don`t you think it`s time to stop
The chase
Around the ring
Just stop running, running
Round the ring
Don`t you know that fate has been decided
By the gods
Feel the distance, distance
Out of reach

Welcome to the end
Watch your step, Cassandra
You may fall
As I`ve stumbled on the field
Sister mine
Death's a certain thing
Find myself in darkest places
Find myself drifting away
And the otherworld
The otherworld appears

Find myself she dies in vain
I cannot be freed
I`m falling down
As time runs faster
Moves towards disaster
The ferryman will wait for you my dear

And then there was silence
Just a voice from the other world
Like a leaf in an icy world
Memories will fade

Misty tales and poems lost
All the bliss and beauty will be gone
Will my weary soul find release for a while
At the moment of death I will smile
It`s the triumph of shame and disease
In the end
Iliad

Raise my hands and praise the day
Break the spell show me the way - in decay
The flame of Troy will shine bright

The newborn child would carry ruin to the hall
The newborn`s death would be a blessing to us all

Good choice?
Bad choice?
Out of three you`ve chosen misery
Power and wisdom you deny
Bad choise
Bad choise

War is the only answer
When love will conquer fear
So the judgement`s been made
To the fairest
The graceful says
Badly he fails

[Warning]
Feel the heat of passion, father king
Don`t let him in
Don`t let her in
Desire, lust, obsession - death - they`ll bring
We can`t get out, once they are in

She`s like the sunrise
Outshines the moon at night
Precious like starlight
She`ll bring in a murderous prize

In darkness grows the seed of man's defeat
Jealousy
I can clearly see the end now
I can clearly see the end now
I can clearly see the end now

The thread of life is spun
The coin`s been placed below my tongue

Never give up
Never give in
Be on our side so we can win
Never give up
Never give in
Be on our side

Old moon's time is soon to come

Nowhere to run
Nowhere to hide
Nothing to lose like one we'll stand
We`ll face the storm
Created [Troy] by a man

Troy Troy Troy Troy

And as the lion [Troy]
Slaughters man [Troy]
I am the wolf [Troy]
And you're the lamb

Hallowed Troy shall fall
Round the walls
Faith is shattered bodies fall

Nowhere to run
Nowhere to hide
Nothing to lose like one we'll stand
It`s all for one and one for all
We live for will be wiped out

I feel that something`s wrong
[Surprise], surprise they`re gone
Full moon your time goes by
A new moon still kept out of sight

We live - Misty tales and poems lost - we die
All the bliss and beauty will be gone
Will my weary soul find release for a while
At the moment of death I will smile
It's the triumph of shame and disease
In the end

Raise my hands and praise the day
Break the spell, show me the way - in decay
The flame of Troy will shine bright

Roam in darkness...
Spread the vision...
We will be lost if you truly believe...
Troy in darkness [There's a cold..]
That they've gone away [..emptiness in our hearts]
And won't come back

They 'll tear down the wall to bring it in
They 'll truly believe in the lie.. lie.. lie
With blossoms they 'll welcome the old foe

The vision's so clear
When day and dream unite
The end is near
You better be prepared

Nanananananananana...
The nightmare shall be over now
There`s nothing more to fear
Nanananananananana...
Come join in our singing
And dance with us now
Nanananananananana...
The nightmare shall be over now
There`s nothing more to fear
Nanananananananana...
The war it is over forevermore

No hope
The blind leads the blind
Carry on
Though future's denied
Mare or stallion
There`s far more inside
We are in at the kill
We'll cheerfully die

Misty tales and poems lost
All the bliss and beauty will be gone
Will my weary soul find release for a while
At the moment of death I will smile
It`s the triumph of shame and disease
In the end

Raise my hands and praise the day
Break the spell, show me the way - in decay
The flame of Troy will shine bright

(Its) holy light shines on

So the judgment`s been made
We're condemned though the trial's far ahead
The crack of doom
Father
Your handsome son is heading home

Still the wind blows
Calm and silent
Carries news from a distant shore
Still the wind blows
Calm and silent [Heading home]
Carries news from a distant shore
Still the wind blows
Calm and silent [Heading home]
Carries news from a distant shore

Can't get it...
Can't get it out of my head...
Out of mind...
Can't get it

Sorrow and defeat
Sorrow and defeat
Otoč hlavu a spatříš bojiště v plamenech

Přichází [Nechoď blíž,]
z veliké dálky [protože všechno bude ještě horší]
Už je na cestě [Konec se blíží]
a přináší zkázu [den za dnem]
V šedivých stínech
jsme odsouzeni postavit se noci
Světlo už je z dohledu

Co jsme dosáhli bodu, odkud už není návratu,
modlíme se k svitu hvězd, čekáme na Měsíc
Nebe je prázdné
Sami do neznáma
míříme nikam

Byli jsme zrazeni
větrem i deštěm
Posvátná síň
je prázdná a studená
Oběť
neměla být zbytečná
Pomsta přijde z Říma

Žijeme ve lži
pod umírajícím Měsícem
Osud s bledou tváří se směje
a oddává se rozkoši

Vymyká se to z rukou
Padá poslední opona
Slyšte můj hlas
Nemáte na výběr
Že není cesty ven,
zjistíte brzy

Nelitujeme toho,
že tolik mužů padlo
Ale teď je pryč
Vyjdi ven a získej to
Hlava šílencova bude Tvá
Nelitujeme toho,
že někdo jiný zemře ukrytý pod pláštěm
Vyjdi ven a získej to
Orionův pes září jasně

Nemyslíte, že je čas skončit
ten hon
v kruhu
Tak přestaňte utíkat, utíkat
v kruhu
Nemyslíte, že osud byl již sepsán
Bohy
Pociťte tu dálku, dálku
nedosažitelnou

Vítej na konci
Dávej pozor, Cassandro
Můžeš šlápnout vedle,
Tak jako já jsem klopýtl na poli
sestro má
Smrt je jistota
Vidím se na nejtemnějších místech
Vidím se, jak mizím
a jiný svět
zjevuje se jiný svět

Vidím sebe a ona umírá zbytečně
Nemohu být osvobozen
Padám k zemi,
když čas ubíhá rychleji
a blíží se katastrofě
Převozník na Tebe počká, drahá

A pak bylo ticho
jen hlas z jiného světa
A jako list na nebi
zmizí i vzpomínky

Příběhy mlhavé a básně ztracené
Všechna blaženost a krása budou pryč
Dojde má znavená duše alespoň na chvíli pokoje
Ve chvíli smrti se budu smát
Bude to triumf zneuctění a nemoci
Nakonec
Ilias

Pozvedám ruce a vzývám den
Zlom kouzlo a ukaž mi cestu - do zkázy
Plameny nad Trójou budou zářit jasně

Novorozené dítě přinese městu zkázu
Smrt novorozence by nás všechny zachránila

Správná volba?
Špatná volba?
Ze tří možností sis zvolil utrpení
Moc a moudrost odmítáš
Špatná volba
Špatná volba

Válka je jedinou odpovědí,
když láska přemůže strach
Tak bylo spravedlnosti učiněno za dost
Nejjasnější
říká spanilý
Špatně skončí

[Varování]
Poznejte moc touhy, královský otče
Nenech ho vejít
Nenech ji vejít
Touha, chtíč, posedlost - smrt - tu nám přinesou
Už se nedostaneme ven, až budou jednou uvnitř

Ona je jako východ slunce,
který zahanbí i Měsíc v noci
Skvostná jako svit hvězd
A přinese nám vražednou daň

V temnotě klíčí sémě lidské poroby
Žárlivost
Teď již jasně vidím konec
Teď již jasně vidím konec
Teď již jasně vidím konec

Nit života je spředena
Pod jazyk mi vložili minci

Nikdy se nevzdávejte
Nikdy nepovolte
Buďte svorní jen tak zvítězíme
Nikdy se nevzdávejte
Nikdy nepovolte
Buďte svorní

Brzy nadejde doba Měsíce dávných časů

Není kam utéct
Není kam se schovat
Není co ztratit budeme jako jeden
a postavíme se bouři
stvořené [Trója] člověkem

Trója, Trója, Trója, Trója

A zatímco lev [Trója]
zabíjí člověka, [Trója]
já jsem vlk [Trója]
a Ty jsi jehně

Posvátná Trója padá
Podél zdí,
zničená víra, těla padají

Není kam utéct
Není kam se schovat
Není co ztratit budeme jako jeden
Všichni za jednoho a jeden za všechny
Žijeme, abychom byli rozdrceni

Cítím, že něco není v pořádku
[Překvapení], překvapení, oni jsou pryč
Úplněk, čas běží dál
A nový měsíc se stále drží z dohledu

Žijeme - Příběhy mlhavé a básně ztracené - zemřeme
Všechna blaženost a krása budou pryč
Dojde má znavená duše alespoň na chvíli pokoje
Ve chvíli smrti se budu smát
Bude to triumf zneuctění a nemoci
Nakonec

Pozvedám ruce a vzývám den
Zlom kouzlo a ukaž mi cestu - do zkázy
Plameny nad Trójou budou zářit jasně

Bloudím temnotou...
Mám vidění...
Budeme ztraceni jestli opravdu uvěříš...
Trója ve tmě [Jen studená..]
že už jsou pryč [..prázdnota v srdcích nám zbyla]
a už se nevrátí

Oni strhnou zeď, aby jej vzali dovnitř
Oni opravdu uvěří té lži.. lži.. lži
S květinami uvítají starého nepřítele

Vidění je tak jasné,
když se den spojí se snem
Konec je blízko
Raději buď připraven

Nanananananananana...
Noční můra je již u konce
Už se není čeho bát
Nanananananananana...
Tak se připojte k našemu zpěvu
a tančete teď s námi
Nanananananananana...
Noční můra je již u konce
Už se není čeho bát
Nanananananananana...
Válka skončila, už navždy

Beznadějné
Slepý vede slepého
Jen dál,
i když už není žádná budoucnost
Kobyla nebo hřebec
Uvnitř je jich mnohem víc
Jsme jako na porážce
Zemřeme s úsměvem

Příběhy mlhavé a básně ztracené
Všechna blaženost a krása budou pryč
Dojde má znavená duše alespoň na chvíli pokoje
Ve chvíli smrti se budu smát
Bude to triumf zneuctění a nemoci
Nakonec

Pozvedám ruce a vzývám den
Zlom kouzlo a ukaž mi cestu - do zkázy
Plameny nad Trójou budou zářit jasně

(Její) svaté světlo září dál

Spravedlnosti bylo učiněno zadost
Jsme odsouzeni, ačkoliv soud je ještě daleko
Rána osudu
Otče,
Tvůj šikovný syn se vrací domů

A stále vítr fouká
Klidně a tiše
A přináší novinky ze vzdálených břehů
A stále vítr fouká
Klidně a tiše [Vrací se domů]
A přináší novinky ze vzdálených břehů
A stále vítr fouká
Klidně a tiše [Vrací se domů]
A přináší novinky ze vzdálených břehů

Nemohu to dostat...
Nemohu to dostat z mé hlavy...
Mimo mé chápání...
Nemohu to dostat

Smutek a pád
Smutek a pád


Překlad: Štěpán Langer

diskografie alba
diskografie singly
diskografie covery a tributy
diskografie sólo projekty
www.blind-guardian.cz - Czech and Slovak Bards' Guild © 1997-2017 Votan TOPlist