novinky
členové kapely
historie
diskografie
videografie
recenze
rozhovory
koncerty a turné
fotogalerie
download
odkazy
informace o webu
diskuzní fórum
tributní projekt BG


uk
The Curse Of Fëanor - Kletba Fëanorova

Tak se Fëanorův rod vydal pronásledovat Morgotha do jeho temné říše. A běda kdo jim stál v cestě. Tak poprvé došlo k prvnímu vraždění mezi Elfi, a za oběť padl rod Teleri, který nechtěl Fëanorově rodu Noldor dát lodě pro jejich nebezpečnou plavbu. Jakmile se to mocní bohové Valar dověděli, navždy prokleli jejich rod.

"Prolijete slz nepočítaně, a Valar proti vám ohradí Valinor a nevpustí vás, takže přes hory nepřejde ani ozvěna vašeho nářku. Na Fëanorově rodu spočívá hněv Valar od Západu po Nejzazší východ, a padne i na všechny, kteří je budou následovat. Jejich přísaha je požene, a přece je zradí, a vždy jim vyrve právě ty poklady, o které přísahali usilovat. Všechno, co dobře začnou, se obrátí ke zlému konci, a bude se to dít zradou mezi příbuznými a strachem ze zrady. Navždycky budou Vydědění." (Silmarillion str. 77)

Taken the long way
Dark realms I went through
I arrived
My vision's so clear
In anger and pain
I left deep wounds behind
But I arrived
Truth might be changed by victory

Beyond the void but deep within me
A swamp of filth exists
A lake it was of crystal beauty
But Arda's spring went by
I've heard the warning
Well curse my name
I'll keep on laughing
No regret
No regret

Don't fear the eyes of the dark lord
Morgoth I cried
All hope is gone but I swear revenge
Hear my oath
I will take part in your damned fate

I, I will always remember their cries
Like a shadow which covers the light
I will always remember the time
But it's past, I cannot
turn back the time
(I) don't look back
There's still smoke near the shore
But I arrived
Revenge be mine

I will take part in your damned fate
Morgoth I cried
It's my oath
So don't fear the eyes
Of the dark lord

"Suddenly I realized
[Soon you will be free]
The prophecies
[Set your spirit free]
I've never believed in
My deeds were wrong
I've stained the land
And slain my kin
[Burning Soul]
There's no release from my sins
It hurts
The curse of Fëanor runs long
Time and only time will tell us
Tell: was I right or wrong?
When anger breaks through
I'll leave mercy behind"

I will take part in your damned fate
Morgoth I cried
It's my oath
So don't fear the eyes
Of the dark lord

I, I will always remember their cries
Like a shadow they'll cover my life
But I'll also remember mine
(And) after all I'm still alive

I'm still alive, I'm still alive
Morgoth I cried
All hope is gone but I swear revenge
Hear my oath
I will take part in your damned fate
Po dlouhé cestě
Temnými zeměmi jsem šel
Nyní jsem zde
Můj zrak je jasný
V hněvu a bolesti
Zanechal jsem hluboké rány za sebou
Ale došel jsem
Pravdu může změnit vítězství

Za prázdnotou, ale hluboko ve mě
Leží bažina neřesti
Co jezerem jiskřivé krásy byla
Ale jaro Ardy je pryč
Já slyšel jsem varování
Tak proklejte mé jméno
Dál se budu smát
Nemějte slitování
Nemějte slitování

Nebojte se očí Temného pána
Morgothe, zvolal jsem
Všechna naděje je pryč, ale já přísahám pomstu
Slyš mou přísahu
Sehraji svou roli ve Tvém prokletí

Já, vždy si budu pamatovat jejich nářek
Co stínem světlo zahalil
Vždy si budu pamatovat ten čas
Ale ten je minulostí, nemohu
vrátit čas
Nedívám se zpět
U pobřeží je stále dým
Ale já jsem přijel
Pomsto buď má!

Sehraji svou roli ve tvém prokletí
Morgothe, zvolal jsem
To je má přísaha
Tak nebojte se očí
Temného pána

"Náhle jsem si uvědomil
[Brzy budeš volný]
Proroctví
[Osvoboď svou duši]
Ve která jsem nikdy nevěřil
Mé činy byli špatné
Poskvrnil jsem zemi
Zabil jsem svůj rod
[Hořící duše]
Nezbavím se svého hříchu
To bolí
Kletba Fëanorova trvá dlouho
Čas a jenom čas nám ukáže
Řekni: měl jsem pravdu nebo ne?
Když hněv prostupuje vším
Zapomenu co je milosrdenství

Sehraji svou roli ve tvém prokletí
Morgothe, zvolal jsem
To je má přísaha
Tak nebojte se očí
Temného pána

Já, budu si navždy pamatovat jejich nářek
Co stínem můj život zahalil
Ale také nezapomenu na ten svůj
(A) po tom všem jsem stále naživu

Jsem stále naživu, stále naživu
Morgothe, zvolal jsem
Všechna naděje je pryč, ale já přísahám pomstu
Slyš mou přísahu
Sehraji svou roli ve Tvém prokletí


Překlad: Bronislav Klučka, Radek Krčil

diskografie alba
diskografie singly
diskografie covery a tributy
diskografie sólo projekty
www.blind-guardian.cz - Czech and Slovak Bards' Guild © 1997-2017 Votan TOPlist