novinky
členové kapely
historie
diskografie
videografie
recenze
rozhovory
koncerty a turné
fotogalerie
download
odkazy
informace o webu
diskuzní fórum
tributní projekt BG


uk
A Dark Passage - Temná cesta

Morgoth všechny rody, jednoho po druhém ničil. Jedinou možností bylo sjednocení a vytvoření Maedhrosovi unie. Ne všichni se k ní ovšem přidali. Stále si uvědomovali, že Maedher je jedním z prokletých synů Fëanora a moc mu nevěřili. Tak unie složená z rodů elfů a lidí vytáhla proti temnému Morgothovi.

Facing the darkness
[I feel cold]
The light's gone away
[The light's gone away]
[The light's gone away]
[The light's gone away]
[The light's gone away]

Deep in his castle he said
All land'll be mine
There's one thing for sure
The triumph of shadow is near
Deep in his castle they sang
We shall not rest
Until all will be thyne
All land is mine
You can be sure
Don't dare me
the mighty one screamed

Smashed down the light
I will not rest till I'm king
Valinor's empty now
allied the elves and men
they shall be damned

Rise of Fall
a dark tale ends

Just wondering how
in the darkness
they found their way
to the right place
children of the sun
second kindred
we call their race
treat them kindly
born in the east
(are the) nightfearer
they moved westwards
towards the sunshine
(they are) morning breath like
short's their life
(like) dawn passes by
when the day comes

The field was lost
(and) hope had passed away
the sun went down
beyond the sea
dark was the hour
but day shall come again

Smashed down the light
I will not rest till I'm king
Valinor's empty now
allied the elves and men
they shall be damned

Smashed down the light
I will not rest till I'm king
Valinor's empty now
allied the elves and men
they shall be damned

Clean my wounds
wash away all fear
let courage be mine

Noone hears me crying
No song no tale
which contains all the grief
renowned the deeds
and the victims of defeat

Sit down on your chair
and look out for your kin
with my eyes you'll see
and with my ears you'll hear
you troubled my day
and you've questioned my strength
(but) don't mess
with the master of fate

Smashed down the light
I will not rest till I'm king
Valinor's empty now
allied the elves and men
they shall be damned

I smashed down the light
(and) dared Valinor
I smashed down the light
revenge will be mine

Slowly marching on
still we're marching on
Slowly marching on
still we're marching on
Slowly marching on
still we're marching on
Slowly marching on
still we're marching on
Slowly marching on
still we're marching on
Slowly marching on
still we're marching on
Slowly marching on
Dívaje se v temnotu
[Cítím chlad]
Světlo odešlo
[Světlo odešlo]
[Světlo odešlo]
[Světlo odešlo]
[Světlo odešlo]

Hluboko ve svém hradu pravil
Všechna zem bude má
Jistá je jedna věc
Triumf stínů se blíží
Hluboko v jeho hradu zpívali
Nedojdeme klidu
Dokud všechna nebude Tvá
Celá zem je má
Jisti si buďte
Nepokoušejte mě
Zvolal Mocný

Zlomeno světlo
Neodpočinu si, dokud nebudu králem
Valinor je teď prázdný
Spojenectví lidí a elfů
Budou zatraceno

Vzestup Pádu
Temný příběh končí

Jen mě zajímá jak
V té tmě
Najdou svou cestu
Na správné místo
Děti slunce
Druhorození
Tak zveme jejich rasu
Jednáme s nimi jemně
Narozeni na východě
Bojí se noci
Jdou na západ
Směrem ke slunci
(Jsou) ranním nadechnutím jak
Krátký je život jejich
Když úsvit odchází
a den začíná

Bojiště bylo ztraceno
(A) naděje zmizela
Slunce zašlo
Za moře
Temná byla ta hodina
Ale den přijde zas

Zlomeno světlo
Neodpočinu si, dokud nebudu králem
Valinor je teď prázdný
Spojenectví lidí a elfů
Budou zatraceno

Zlomeno světlo
Neodpočinu si, dokud nebudu králem
Valinor je teď prázdný
Spojenectví lidí a elfů
Budou zatraceno

Vyčisti mé rány
Vymyj všechen strach
Nechť je odvaha má

Nikdo neslyší můj křik
Žádná píseň, ani příběh
Které v sobě mají všechen ten bol
Slavné činy
A oběti porážky

Usedni do křesla
A pohleď na svůj rod
Mýma očima uvidíš
Mýma ušima uslyšíš
Přinesl jsi obtíže
A pochyboval jsi o mé síle
(Ale) nikdy se nechtěj poměřit
S pánem osudu

Zlomeno světlo
Neodpočinu si, dokud nebudu králem
Valinor je teď prázdný
Spojenectví lidí a elfů
Budou zatraceno

Rozdrtil jsem světla
Vyzval jsem Valinor
Rozdrtil jsem světla
Pomsta bude má

Pomalu pochodují
Stále pochodujeme
Pomalu pochodují
Stále pochodujeme
Pomalu pochodují
Stále pochodujeme
Pomalu pochodují
Stále pochodujeme
Pomalu pochodují
Stále pochodujeme
Pomalu pochodují
Stále pochodujeme
Pomalu pochodují


Překlad: Bronislav Klučka, Radek Krčil

diskografie alba
diskografie singly
diskografie covery a tributy
diskografie sólo projekty
www.blind-guardian.cz - Czech and Slovak Bards' Guild © 1997-2017 Votan TOPlist