novinky
členové kapely
historie
diskografie
videografie
recenze
rozhovory
koncerty a turné
fotogalerie
download
odkazy
informace o webu
diskuzní fórum
tributní projekt BG


uk
When Sorrow Sang - Když zármutek zpíval

Beren, syn Barahirův, pronikl se svou snoubenkou Lúthien (dcera krále Thingola a Melian) až do samého nitra Angbandu, kde vyřízl silmaril Morgothovi z koruny, který na chvíli usnul zmámený Lúthieniným zpěvem. Byl zabit angbandským vlkem Carcharothem, ale jako jediný ze smrtelných lidí se však vrátil z mrtvých. Žil pak s Lúthien, která se rozhodla stát se smrtelnicí a sdílet tak Berenův osud, na Tol Galenu v Ossiriandu.

Beren tam ve své vlčí podobě zalezl pod Morgothův trůn, ale Lúthien byla Morgothovou vůlí zbavena přestrojení a on na ni upřel zrak. Nezastrašil ji. Řekla mu své jméno a nabídla se, že mu zazpívá po způsobu potulných pěvců. Morgoth se zahleděl na její krásu a v mysli se mu zrodila zlá žádost a úklad temnější než všechny, které mu vyvstaly v srdci od chvíle, kdy prchl z Valinoru. Tak se dal ošálit vlastní zlobou. Pozoroval ji totiž, nechával ji chvíli na svobodě a tiše se kochal svou myšlenkou. Tu se mu náhle ztratila z očí a ze stínů zazněla píseň tak nevýslovné líbeznosti a tak oslepující moci, že chtě nechtě naslouchal. A přišla na něho slepota, když bloudil očima sem a tam a hledal ji. Celý jeho dvůr upadl do dřímoty a všechny ohně zeslábly a pohasly, ale silmarily v koruně na Morgothově hlavě náhle vyšlehly jasem bílého plamene. (viz výjev z obalu desky)

So let me out of it
Out of the cold
To bring back light and hope for all

And so if I could get you in
Just for a little while
Into the songs of sorrow
You might understand

Where am I now
Beyond the dawn
(Where) hope's turned to dust
At all

Immortal love's
Fooled by the hands of doom
That love means death
I realized too soon

Caught in the afterlife
I've gone too far
When sorrow sang softly and sweet
The air was filled with tears
Full of sadness and grief
When sorrow sang softly and sweet

I feel like screaming
But I can't breath in
Shall I wane right now
I will not leave this
World of living
Till she (has) said
Goodbye

Out in the cold
I still wait for her call
And her last kiss
It shall be release.. hoho
I can't forget her
Her face will not leave
From the depths of my soul
I long for her.. uaaah

Caught in the afterlife
I've gone too far
When sorrow sang softly and sweet
The air was filled with tears
Full of sadness and grief
When sorrow sang softly and sweet

So I heard all about it
Her voice's so clear
She's woven both themes in there
Moved me to tears
The world shall hear this sad song
Song of sorrow song of grief
Can't change the way of his kind
Can't change the way of her kind

Caught in the afterlife
I've gone too far
When sorrow sang softly and sweet
The air was filled with tears
Full of sadness and grief
When sorrow sang softly and sweet
Tak odveď mě
ze zimy
Abych přinesl zpět světlo a naději všem

A tak jestli tě mohu pozvat
Jen na malou chvíli
Do písně zármutku
mohl bys porozumět

Kde teď jsem
Za úsvitem
(Kde) naděje se obrátila v prach
zcela

Nesmrtelná láska je
oklamána rukou osudu
Že láska obrací se v smrt
Poznal jsem přiliž brzo

Uvězněn v posmrtném životě
Zašel jsem přiliž daleko
Když zármutek zpíval jemně a sladce
Vzduch byl naplněn slzami
Pln smutku a bolu
Když zármutek zpíval lehce a sladce

Cítím jako bych křičel
Ale nemohu se nadechnout
Zhynu právě teď?
Neopustím tento
Svět živých
Dokud ona neřekne
Sbohem

Tam venku v zimě
Stále čekám na její zavoláni
A její poslední polibek
jenž má být vysvobozením.. hoho
Nemohu na ni zapomenout
Její tvář nezmizí
Z hlubin mé duše
Toužím po ní.. uaaah

Uvězněn v posmrtném životě
Zašel jsem přiliž daleko
Když zármutek zpíval jemně a sladce
Vzduch byl naplněn slzami
Pln smutku a bolu
Když zármutek zpíval lehce a sladce

Vyslechl jsem vše
Její hlas je tak čistý
Vetkala v něj oba motivy
Dohnala mě k slzám
Svět by měl slyšet tu smutnou píseň
Píseň zármutku píseň bolu
Nemůžu změnit cestu jeho rodu
Nemůžu změnit to, po níž kráčí její rod

Uvězněn v posmrtném životě
Zašel jsem přiliž daleko
Když zármutek zpíval jemně a sladce
Vzduch byl naplněn slzami
Pln smutku a bolu
Když zármutek zpíval lehce a sladce


Překlad: Bronislav Klučka, Radek Krčil

diskografie alba
diskografie singly
diskografie covery a tributy
diskografie sólo projekty
www.blind-guardian.cz - Czech and Slovak Bards' Guild © 1997-2017 Votan TOPlist