novinky
členové kapely
historie
diskografie
videografie
recenze
rozhovory
koncerty a turné
fotogalerie
download
odkazy
informace o webu
diskuzní fórum
tributní projekt BG


uk
Thorn - Trn

Maeglinova zrada Gondolinu Morgothovi.

A black swan
Is born that night
The misty pond
(Has) got a new king
Got a new king
So what can we do
With our lives
When it all begins
It's hard and
It's cruel
Will grace die in pain?
Will light ever rise again?

Oh I'm trapped in darkness
Still I reach out for the stars
I'm moving in silence
I leave it all far behind.. Ooooh

Oh at dawn
I'll face the edge of thorns
Oh at dawn
I'll pray at the edge of thorns
Oh at dawn
I'll face the edge of thorns

Let us march on
To the fields of sacrifice
(I'm) wondering why
I'll carry on
Will I betray myself
To rise

In the silence
It's time to explain
Search for truth in lies
Useful lies
Needless love's damned

What can we do with our lives
When it all begins

Come follow me
And you will see
How it will be
When all the pain is gone away

Oh at dawn
I'll face the edge of thorns
Oh at dawn
I'll pray at the edge of thorns
Oh at dawn
I'll face the edge of thorns

Let us march on
Though there's no hope at our side
Let us be brave
Though by glory we are denied

Don't you think
It's time for us
To bring to an end
Come play the song of death
The wisdom in us both
Will make it
Special guaranteed
Play the song of death

I'm lost in the depths of his eyes
I can't flee
Inner pain caused insanity
It's deep within
The fear and the hunger
Enslaved and denied
By my love and my enemies
I'm the illgotten son

Oh at dawn
I'll face the edge of thorns
Oh at dawn
I'll pray at the edge of thorns
Oh at dawn
I'll face the edge of thorns
Černá labuť
Se zrodila té noci
V mlhách jezírko
Má nového krále
má nového krále
Tak co můžeme udělat
S našimi životy
Když to všechno začíná
Je to těžké
a kruté
Zemře ctnost v bolesti?
Povstane ještě někdy světlo?

Ach jsem chycen v temnotě
Stále dosahuji ke hvězdám
Tiše kráčím
Nechávám to všechno daleko za sebou.. Ooooh

Ó s úsvitem
Budu stát proti ostří trnů
Ó s úsvitem
budu modlit se na ostří trnů
Ó s úsvitem
Budu stát proti ostří trnů

Pochodujme dál
Na bitevní pole obětí
Divím se proč
půjdu dál
Oklamu sám sebe
Abych dokázal povstal

V tomto tichu
Je čas vysvětlit
Hledat pravdu ve lži
milosrdné lži
Nechtěná láska jest prokleta

Co můžeme udělat se svými životy
Když to všechno začíná

Pojď, následuj mne
A uvidíš
Jaké to bude
Až se všechna bolest utiší

Ó s úsvitem
Budu stát proti ostří trnů
Ó s úsvitem
budu modlit se na ostří trnů
Ó s úsvitem
Budu stát proti ostří trnů

Pochodujme dál
Ačkoli už nemáme žádnou naději
Buďme stateční
Ačkoli slávou jsme odmítnuti

Nemysli si
Že nastal pro nás čas
Ukončit to
Pojď zpívat píseň smrti
Moudrost v nás obou
nám dá
zvláštní jistotu
Pěj píseň smrti

Jsem ztracen v hlubinách Jeho očí
Nedokáži uprchnout
Bolest ve mě přinesla šílenství
Je hluboko ve mě
Strach a touha
Zotročený a zapřený
Svou láskou a mým nepřáteli
Jsem nechtěný syn

Ó s úsvitem
Budu stát proti ostří trnů
Ó s úsvitem
budu modlit se na ostří trnů
Ó s úsvitem
Budu stát proti ostří trnů


Překlad: Bronislav Klučka, Radek Krčil

diskografie alba
diskografie singly
diskografie covery a tributy
diskografie sólo projekty
www.blind-guardian.cz - Czech and Slovak Bards' Guild © 1997-2017 Votan TOPlist