novinky
členové kapely
historie
diskografie
videografie
recenze
rozhovory
koncerty a turné
fotogalerie
download
odkazy
informace o webu
diskuzní fórum
tributní projekt BG


uk
Time Stands Still (At the Iron Hill) - Když se čas zastavil (Na Železné hoře)

Po porážce v Bitvě náhlého ohně, Fingolfin - nejvyšší král Noldoru, Fëanorův nevlastní bratr, rozhodl vyzvat Morgotha na souboj, aby jedním soubojem rozhodl celou válku. A tak se střetli. Fingolfin oděn do stříbrné zbroje v rukou třímajíc modrý štít posázený křišťály a meč Ringiln, naproti němu stál Morgoth v černém brnění s válečným kladivem Grond.

Mnohokrát se ho snažil Morgoth zasáhnout a Fingolfin pokaždé odskočil, jako blesk vystřelil zpod temného mraku, ranil Morgotha sedmi ranami a Morgoth sedmkrát vydal bolestný výkřik, načež angbandská vojska ve zmatku padala na tvář a výkřiky se rozléhaly po Severních zemích.
Nakonec se však král unavil a Morgoth ho přitiskl svým štítem. Třikrát byl dotlačen na kolena a třikrát zase vstal a zvedl svůj polámaný štít a potlučenou přilbu. Země okolo něho však byla celá rozdrásaná a zjizvená, takže klopýtl a padl nazad Morgothovi u nohou a Morgoth mu stoupl levou nohou na hrdlo a ta váha byla, jako když padne hora. Přesto Fingolfin posledním zoufalým úderem sekl do té nohy Ringilem, vytryskla černá a kouřící krev a zahalila jámy vyryté Grondem. Tak zahynul Fingolfin, Velekrál Noldor, nejhrdější a nejstatečnější z dávných elfských králů.
(Silmarillion str. 133)

Light fails at dawn
The moon is gone
And deadly the night reigns

[Deceit]
Finally I've found myself in these lands
Horror and madness I've seen here
For what I became a king of the lost?
Barren and lifeless the land lies

Lord of all Noldor
A star in the night and a bearer of hope
(He) rides into his glorious battle alone
Farewell to the valiant warlord

The Fate of us all
Lies deep in the dark
When time stands still at the iron hill
The Fate of us all
Lies deep in the dark
When time stands still at the iron hill

I stand alone
Noone's by my side
I'll dare you
Come out
You coward
Now it's me or you

He gleams like a star and the sound of his horn's
Like a raging storm
Proudly the high lord challenges the doom
Lord of slaves he cries

Slowly in fear
The dark lord appears
Welcome to my lands
You shall be damned

Lord of all Noldor
A star in the night and a bearer of hope
(He) rides into his glorious battle alone
Farewell to the valiant warlord

The Fate of us all
Lies deep in the dark
When time stands still at the iron hill
The Fate of us all
Lies deep in the dark
When time stands still at the iron hill

The iron crowned is getting closer
Swings his hammer down on him
Like a thunderstorm he's crushing
Down the Noldor's proudest king

Under my foot
(So) hopeless it seems
You've troubled my day
Now feel the pain

Lord of all Noldor
A star in the night and a bearer of hope
(He) rides into his glorious battle alone
Farewell to the valiant warlord

The Fate of us all
Lies deep in the dark
When time stands still at the iron hill
The Fate of us all
Lies deep in the dark
When time stands still at the iron hill

The Elvenking's broken
He stumbles and falls
The most proud and most valiant
His spirit survives
Praise our king
Praise our king
Praise our king
Praise our king
S rozbřeskem světlo nepřichází
Měsíc zašel
A zavládla naprostá noc

[Lest]
Konečně našel jsem sám sebe v tomto kraji
Spatřil jsem hrůzu a šílenství
Proč jen jsem se stal králem zbloudilých?
Pustá a bez života zem tu leží

Pán všech Noldor
Hvězda v noci a posel naděje
Jede do své slavné bitvy sám
Sbohem statečnému bojovníkovi

Osud nás všech
Leží hluboko v temnotách
Když se čas zastavil na Železné hoře
Osud nás všech
Leží hluboko v temnotách
Když se čas zastavil na Železné hoře

Stojím sám
Nikdo po mém boku
Vyzývám tě
Vyjdi
Ty zbabělče
Teď je to jen ty nebo já

Jak hvězdy třpytí se a zvuk jeho rohu
zní zuřící bouří
Odvážně Velekrál zhoubu vyzývá
Pane otroků, volá

Pomalu a ve strachu
Temný pán přichází
„Vítej v mé zemi
Máš býti zatracen"

Pán všech Noldor
Hvězda v noci a posel naděje
Jede do své slavné bitvy sám
Sbohem statečnému bojovníkovi

Osud nás všech
Leží hluboko v temnotách
Když se čas zastavil na Železné hoře
Osud nás všech
Leží hluboko v temnotách
Když se čas zastavil na Železné hoře

S Železnou korunou přichází blíž
Otáčí své kladivo dolů na něj
Jako bouře drtí
Noldorského nejpyšnějšího krále

Pod mým krokem
(Tak) beznadějně vypadáš
Přinesl jsi nesnáze
Zemři v bolesti

Pán všech Noldor
Hvězda v noci a posel naděje
Jede do své slavné bitvy sám
Sbohem statečnému bojovníkovi

Osud nás všech
Leží hluboko v temnotách
Když se čas zastavil na Železné hoře
Osud nás všech
Leží hluboko v temnotách
Když se čas zastavil na Železné hoře

Král Elfů je sražen
Klopýtá a padá
Nejpyšnější a nejstatečnější
Jeho duše přežívá
Velebme našeho krále
Velebme našeho krále
Velebme našeho krále
Velebme našeho krále


Překlad: Bronislav Klučka, Radek Krčil

diskografie alba
diskografie singly
diskografie covery a tributy
diskografie sólo projekty
www.blind-guardian.cz - Czech and Slovak Bards' Guild © 1997-2017 Votan TOPlist