novinky
členové kapely
historie
diskografie
videografie
recenze
rozhovory
koncerty a turné
fotogalerie
download
odkazy
informace o webu
diskuzní fórum
tributní projekt BG


uk
Noldor (Dead Winter Reigns) - Noldor (Krutá zima zavládla)

Když Feanor zjistil, že lodí, které ukořistili svým příbuzným, je příliš málo na to, aby je mohli převézt všechny, rozhodl se, že zradí svého nevlastního bratra Fingolfina, jenž byl ze všech nejumírněnější, a nalodil se tajně sám. Tak zůstal Fingolfin se svým lidem sám v nekonečné pustině se svými výčitkami. Vrátit se nemohl a tak mu nezbylo, než vést svůj lid na dlouhé a nesmírně nebezpečné cestě ledovými pláněmi Aramanu. Utrpení, které elfové na té pouti prožili, bylo nepředstavitelné.

Noldor
Blood is on your hands
Your bane's
A tearful destiny

Black clouds will carry
Rain of blood
I've seen it rain
I've seen it rain

We were lost
On grinding ice
In fear and hunger
Dead winter reigned
In Araman

(You) can't escape
From my damnation
(Nor) run away
From isolation

Guilty spoke the one
This deed can't be undone
Hear my words
Fear my curse

I know where the stars glow
(And the) sky's unclouded
Sweet the water runs my friend
(But) Noldor
Blood is on your hands
Tears unnumbered
You will shet and dwell in pain

Your homeless souls
Shall come to me
There's no release
Slain you might be
Slain you will be
Slain you will be
And the lost
Who will not reach the
House of spirits
(Will) grow old and weary

(You) can't escape
From my damnation
(Nor) run away
From isolation

Guilty spoke the one
This deed can't be undone
Hear my words
Fear my curse

I know where the stars glow
(And the) sky's unclouded
Sweet the water runs my friend
(But) Noldor
Blood is on your hands
Tears unnumbered
You will shet and dwell in pain

I've seen this bitter end
As I've foreseen
The storm and ice
And I could see it
(How) a million died
And I?
The blame's on me
Cause I, I was not there

(You) can't escape
From my damnation
(Nor) run away
From isolation

Guilty spoke the one
This deed can't be undone
Hear my words
Fear my curse

I know where the stars glow
(And the) sky's unclouded
Sweet the water runs my friend
(But) Noldor
Blood is on your hands
Tears unnumbered
You will shet and dwell in pain

Dead winter reigns
And tomorrow's still unknown
Lies
Condemned and betrayed
Now everything is said
See my eyes are full of tears
And a cruel price we've paid
But still I can't claim
That I'm innocent

Lost
Noldor
Krev je na vašich rukou
Vaše kletba
Osud plný slz

Černé mraky přinesou
Krvavý déšť
Již jsem jej viděl padat
Již jsem jej viděl padat

Byli jsme ztraceni
Na skřípějícím sněhu
Ve strachu a hladu
Smrtící zima vládla
V Aramánu

Nemůžeš utéci
Mému zatraceni
Ani utéci
Z osamocení

Vinen, pravil Jediný
Tento skutek nemůže být odčiněn
Slyšte má slova
Děste se mé kletby

Vím, kde hvězdy planou
Nebe je bez mraků
Lahodná teče voda, můj příteli
(Ale) Noldor
Krev je na vašich rukou
Nepočítané slzy
Budete trpět a žít v bolesti

Vaše duše bez domova
Nechť ke mě přijdou
Nejste osvobozeni
Zabití však můžete být
Zabiti budete
Zabiti budete
A ti ztracení
kteří nedojdou
Domu duší
Zestárnou a zeslábnou

Nemůžeš utéci
Mému zatraceni
Ani utéci
Z osamocení

Vinen, pravil Jediný
Tento skutek nemůže být odčiněn
Slyšte má slova
Děste se mé kletby

Vím, kde hvězdy planou
Nebe je bez mraků
Lahodná teče voda, můj příteli
(Ale) Noldor
Krev je na vašich rukou
Nepočítané slzy
Budete trpět a žít v bolesti

Viděl jsem hořký konec
Jak jsem předvídal
Bouři a led
A mohl jsem se dívat
Jak tisíce zemřeli
A já?
Vina je má
Protože já, já jsem tam nebyl

Nemůžeš utéci
Mému zatraceni
Ani utéci
Z osamocení

Vinen, pravil Jediný
Tento skutek nemůže být odčiněn
Slyšte má slova
Děste se mé kletby

Vím, kde hvězdy planou
Nebe je bez mraků
Lahodná teče voda, můj příteli
(Ale) Noldor
Krev je na vašich rukou
Nepočítané slzy
Budete trpět a žít v bolesti

Krutá zima vládne
A zítřek je stále neznámí
Lži
Zatraceni a zrazeni
Teď je vše řečeno
Pohleď, mé oči jsou plné slzí
A krutá cena kterou jsme zaplatili
Ale stále nemohu tvrdit
Že jsem nevinný

Ztracen


Překlad: Bronislav Klučka, Radek Krčil

diskografie alba
diskografie singly
diskografie covery a tributy
diskografie sólo projekty
www.blind-guardian.cz - Czech and Slovak Bards' Guild © 1997-2017 Votan TOPlist