novinky
členové kapely
historie
diskografie
videografie
recenze
rozhovory
koncerty a turné
fotogalerie
download
odkazy
informace o webu
diskuzní fórum
tributní projekt BG


uk
War Of Wrath - Válka hněvu

Konverzace mezi Morgothem a jeho nejoddanějším pomocníkem Sauronem (příběh Pána prstenů), poté co byla Morgothova černá moc zničena vojsky Valar ve velké Bitvě hněvu. Tímto de facto končí příběh Silmarillionu a je vyústěním písní tohoto alba.

...přišla ze Západu valinorská moc, obloha se rozezvučela vyzývavými trubkami Eonvëho a Beleriand zahořel skvělostí jejich zbraní, protože vojsko Valar se odělo podobami mladými, krásnými a strašnými, a hory mu zvučeli pod nohama.
Střetnutí vojsk Západu a Severu se jmenuje Velká bitva Válka hněvu. Sešla se tam celá moc Morgothova trůnu, a byla již nespočetně velká, takže ji Anfauglith nemohl obsáhnout a celý Sever vzplanul válkou.
Ale Morgothovi to nepomohlo. Balragové byli zahubeni až na několik, kteří prchli a ukryli se v nepřístupných jeskyních u kořenů země, a nesčetné houfy skřetů mizely jako sláma ve velkém ohni nebo byly smeteny jako suché listí před hořícím větrem.
(Silmarillion str. 216)

Morgotha pak strčili Valar Dveřmi moci za Hradby Světa do Bezčasného prázdna a na těch hradbách stále stojí stráž a Earendil hlídá na cimbuří oblohy. (Silmarillion str. 219)

[Sauron]
The field is lost
Everything is lost
The black one has fallen from the sky
and the towers in ruins lie
The enemy is within, everywhere
And with him the light, soon they will be here
Go now, my lord, while there is time
There are places below

[Morgoth]
And you know them too
I release thee, go
My servant you'll be for all time

[Sauron]
As you command
My king

[Morgoth]
I had a part in everything
Twice I destroyed the light and twice I failed
I left ruin behind me when I returned
But I also carried ruin with me
She, the mistress of her own lust
[Sauron]
Bitva je ztracena
Vše je ztraceno
Temný padl z nebes
a věže v troskách jsou
Nepřítel je již uvnitř, všude
A s ním i světlo, brzy budou zde
Pojď, můj pane, dokud je čas
Jsou síně pod námi

[Morgoth]
A ty znáš je též
Propouštím tě, jdi
Mým sluhou však navždy zůstaneš

[Sauron]
Jak poroučíš
Můj králi

[Morgoth]
Na všem i já měl svůj díl
Dvakrát jsem zničil světlo a dvakrát padl
Nechal jsem zkázu za sebou, když jsem se vrátil
Ale tu zkázu jsem v sobě přinesl
Ona, paní své vlastní touhy


Překlad: Bronislav Klučka, Radek Krčil

diskografie alba
diskografie singly
diskografie covery a tributy
diskografie sólo projekty
www.blind-guardian.cz - Czech and Slovak Bards' Guild © 1997-2017 Votan TOPlist