novinky
členové kapely
historie
diskografie
videografie
recenze
rozhovory
koncerty a turné
fotogalerie
download
odkazy
informace o webu
diskuzní fórum
tributní projekt BG


uk
Imaginations From The Other Side - Představy z druhé strany

Where are these silent faces
I took them all
they all went away
now you're alone
to turn out every light so deep in me
hold on, too late

Will I ever see them back again
or did they all die by my hand
or were they killed
by the old evil ghost
who had taken, taken
The ocean of all my dreams
which were worth to keep
deep inside my heart
I wish I could get them back [get them back]
from the everflow
before they'll fade away

Imaginations from the other side
far out of nowhere it got back to my mind
Imaginations from the other side
far out of nowhere it got back to my mind
out of the dark
back to the light
then I'll break down the walls around my heart
Imaginations from the other side

Where's the ocean's daughter
was Peter Pan in Mordor
no one's there to keep alive
no one's there to keep alive
yeah.. no one's there to keep alive
all these fairy tales
yeah.. may I return to Oz
will I meet the Tin Man
"Coward Lion", where are you [you, you, you]
without brain the scarecrow's lost in the middle
of the lake
stranded in the real world
left in a world no place for daydreams serious life
I fall into
I fall into a dark hole and
I can't come out - do you know
if Merlin did exist
or Frodo wore the ring
did Corum kill the gods
or where's the wonderland
which young Alice had seen
or was it just a dream
I knew the answers
now they're lost for me

Imaginations from the other side
far out of nowhere it got back to my mind
Imaginations from the other side
far out of nowhere it got back to my mind
out of the dark
back to the light
then I'll break down the walls around my heart
Imaginations from the other side

I hope there is a way back
with my talisman
so I look into myself
to the days when I was just a child
come follow me to wonderland
and see the tale that never ends
don't fear the lion nor the witch
I can't come back
I'm lost but still I know
there is another world

Imaginations from the other side
far out of nowhere it got back to my mind
Imaginations from the other side
far out of nowhere it got back to my mind
out of the dark
back to the light
then I'll break down the walls around my heart
Imaginations from the other side
Kde jsou všechny ty ztichlé tváře,
které jsem vzal s sebou
Všichni odešli
Teď jsi sám,
abys vyhnal všechna světla ze mě
Vydrž, je pozdě

Uvidím je ještě někdy
nebo zemřeli všichni mou rukou
nebo byli zabiti
tím starým zlým duchem,
který ovládl, ovládl
Oceán všech mých snů,
co za stály za to
v hloubce mého srdce
Kéž bych je mohl dostat zpátky [dostat zpátky]
z věčnosti
předtím, než se úplně rozplynou

Představy z druhé strany
vzdálené realitě se mi vrátili do mé mysli
Představy z druhé strany
vzdálené realitě se mi vrátili do mé mysli
ze tmy
zpět na světlo
Pak konečně strhnu ty zdi kolem mého srdce
Představy z druhé strany

Kde je Malá mořská víla
Byl Petr Pan v Mordoru
Není už nikoho, kdo by udržoval naživu
Není už nikoho, kdo by udržoval naživu
yeah.. není už nikoho, kdo by udržoval naživu
všechny ty příběhy
yeah.. vrátím se někdy do země Oz
Potkám ještě někdy Cínového vojáčka
"Zbabělý Lve", kde jsi [jsi, jsi, jsi]
Bez mozku se Strašák ztratil uprostřed
jezera
Uvízl v reálném světě
ve světě, kde není místo snít v opravdovém životě
Padám do,
padám do černé díry a
nemůžu se vyškrábat ven - Nevíš
jestli existoval Merlin
Jestli Frodo nosil prsten
Zabil Corum bohy
Nebo kde je země zázraků,
kterou viděla Alenka
Nebo to byl jenom sen?
Dřív jsem všechny odpovědi znal,
ale teď jsou pro mě ztracené

Představy z druhé strany
vzdálené realitě se mi vrátili do mé mysli
Představy z druhé strany
vzdálené realitě se mi vrátili do mé mysli
ze tmy
zpět na světlo
Pak konečně strhnu ty zdi kolem mého srdce
Představy z druhé strany

Doufám, že vede cesta zpátky
Talismanem svým
se dívám do sebe,
do dnů, kdy jsem byl ještě dítě
Pojď, následuj mě do země zázraků
a uvidíme příběh bez konce
Neboj se lva ani čarodějnice
Nemůžu se vrátit
Jsem ztracený, ale pořád vím,
že někde je takový svět

Představy z druhé strany
vzdálené realitě se mi vrátili do mé mysli
Představy z druhé strany
vzdálené realitě se mi vrátili do mé mysli
ze tmy
zpět na světlo
Pak konečně strhnu ty zdi kolem mého srdce
Představy z druhé strany


Překlad: Štěpán Langer

diskografie alba
diskografie singly
diskografie covery a tributy
diskografie sólo projekty
www.blind-guardian.cz - Czech and Slovak Bards' Guild © 1997-2017 Votan TOPlist