novinky
členové kapely
historie
diskografie
videografie
recenze
rozhovory
koncerty a turné
fotogalerie
download
odkazy
informace o webu
diskuzní fórum
tributní projekt BG


uk
Hall Of The King - Síň krále

Alone I walk, hearing a voice
that's calling my name
no one should be here
take no one with you
god, why I didn't care

On through death take me away
to the place time will not fade

Colder than dead
darkness - eternity
but look out
A hundred thousand centuries
the sun had never seen
so near but so much too far
eternal place you know what's life
but cannot tell
I can never see you changing
but you look to me
time will never heal your wounds
but you're immortal

Hall of the King a vision of the end
Hall of the King don't cry for us
don't hear us calling
Oooh..watch out, oooh..watch out
for me Hall of the light
my last sign

You find yourself
just take a look
to see you must open your eyes
like a hawk in the sky
a wonder that dies
don't ask me why

You're the birth and you're the end
you've been hurt but you're not dead
discovering you is what should never be
poisoned are our souls
and dark our hearts
ruins we've left to rule the world
destructive are our minds
it's much too late

Hall of the King a vision of the end
Hall of the King don't cry for us
don't hear us calling
Oooh..watch out, oooh..watch out
for me...
Kráčím sám, slyším jakýsi hlas,
jenž volá mé jméno
Nikdo by tu neměl být,
nikoho neber sebou
Bože, proč jsem se jen nestaral

Prostřednictvím smrti mne vezmi pryč
Na ono místo kde čas neexistuje

Chladnější než smrt
Temnota - věčnost
Ale dávej pozor
Sto tisíc století,
slunce nebylo vidět
tak blízko, ale přitom tak předaleko,
věčné místo, kde poznáš, co je život,
nedokážeš to však říct
Nikdy nevidím, jak se měníš,
ty ale hledíš na mne
Čas nikdy nevyléčí tvé rány,
jenže tys nesmrtelný

Síň krále, vize konce
Síň krále, neplač pro nás,
neposlouchej naše volání
Oooh..dej pozor, oooh..dej pozor
na mne Síni světla
mé poslední znamení

Nalezneš sám sebe,
jen se podívej
Abys viděl, musíš své oči otevřít
Jako jestřáb na obloze
Zázrak, který umírá,
neptej se mne proč

Jsi zrozením a jsi i koncem,
byl's raněn, ale nejsi mrtvý
Tvé zjevení je něco, co se nikdy nemělo stát
otráveny jsou naše duše
a černá jsou naše srdce
Ruiny jsme nechali za sebou, abychom vládli světu,
zkázonosné jsou naše myšlenky
už je příliš pozdě

Síň krále, vize konce
Síň krále, neplač pro nás,
neposlouchej naše volání
Oooh..dej pozor, oooh..dej pozor
na mne...


Překlad: Štěpán Langer

diskografie alba
diskografie singly
diskografie covery a tributy
diskografie sólo projekty
www.blind-guardian.cz - Czech and Slovak Bards' Guild © 1997-2017 Votan TOPlist