novinky
členové kapely
historie
diskografie
videografie
recenze
rozhovory
koncerty a turné
fotogalerie
download
odkazy
informace o webu
diskuzní fórum
tributní projekt BG


uk
Damned For All Time - Navěky proklet

Inspirováno fantasy tetralogií spisovatele Michaela Moorcocka "The History of Runestaff" (Historie kouzelné hůlky), ve které popisuje boj knížete Doriana Hawkmoona proti agresivním silám Temné říše Grandbretanu, která se zdánlivě nezadržitelně stává vládnoucí mocností alternativního světa budoucnosti, kde po blíže neurčené katastrofě nahradila techniku z velké části magie.

Conquer the whole world to satisfy their lust
for pain and terror
disguise their faces to hide them in the dark
Determination

The oath on the runestaff is the highest
the ruin of a nation step by step
Destiny

Damned for all Time - but what's time?
Tales of the one who's born to change

And as the earth was old and cold
she closed her eyes and fell to sleep
violation ruled the world
the dark kingdom's time

He's called Hawkmoon wearing a sign
black jewel in his head
he's the one who's forever there
he's born a thousend times

Damned for all Time
in every age he existed..I see
Damned for all Time
in every future he'll live
for all Time he's crying
he's crying

Hey strange one I know
you're standing there
the faces are they mine?
Are you out there?
Watch out for the day, friend
I'll know your name
hear my laughter

Oblivion - who's blowing the horn
Oblivion - who's killing the gods

Damned for all Time
in every age he existed..I see
Damned for all Time
in every future he'll live
for all Time

Dark kingdom's lost now
no pain storms the land
strange things are happening
changing of all planes
in the universe by a mad magican
to conquer the power of his magic
a place where truth waits must
be found Tanelorn

Damned for all Time - who am I?
Once I've been called Erekse

I was Elric - I'll be Corum
I'm the prince of the south ice
Now I'm nothing
wait for someone
wait for Ilian
No! I'm Hawkmoon

Oblivion - the war is eternal
Oblivion - the battle is endless

Damned for all Time
in every age he existed..I see
Damned for all Time
in every future he'll live
for all Time he's crying
he's crying
oooh..crying
Podrobují si celý svět, aby uspokojili svůj chtíč
po bolesti a hrůze
Maskují své tváře, aby je skryly ve tmě
Rozhodování

Kletba zapsaná v runách, je nejmocnější
Zhouba národa krok za krokem
Osud

Navěky proklet, ale co je čas?
Pověsti o tom, který se narodil, aby měnil

A když byla země stará a studená,
zavřela své oči a usnula,
násilí ovládlo svět
Přišel čas Temného království

Říkají mu Hawkmoon, nesoucí znamení,
černý drahokam na své hlavě
Je tím, který je zde navždy,
zrozen natisíckrát

Navěky proklet,
existoval v každé době..vím
Navěky proklet,
v každé budoucnosti bude žít
Navěky pláče,
on pláče

Hej, podivíne, vím,
že tam stojíš,
ty tváře - jsou mé?
Jsi tam někde?
Střez se toho dne, příteli,
kdy se dozvím tvé jméno
Pak uslyšíš můj smích

Zapomnění - kdo to troubí na roh?
Zapomnění - kdo zabíjí bohy?

Navěky proklet,
existoval v každé době..vím
Navěky proklet,
v každé budoucnosti bude žít
Navěky

Temné království je teď ztraceno,
žádná bolest nezničí tu zemi,
podivné věci se dějí
Šílený kouzelník mění
všechny roviny vesmíru
Aby byla zdolána síla jeho kouzel,
místo, kde čeká pravda,
musí být nalezeno - Tanelorn

Navěky proklet, kdo jsem?
Kdysi mi říkávali Erekse

Byl jsem Elric - a budu Corum,
Jsem princem jižního ledu,
teď nejsem nic
Čekám na někoho,
čekám na Ilian
Ne! Jsem Howkmoon

Zapomnění - ta válka je věčná
Zapomnění - ta bitva je nekonečná

Navěky proklet,
existoval v každé době..vím
Navěky proklet,
v každé budoucnosti bude žít
Navěky pláče,
on pláče
oooh..pláče


Překlad: Štěpán Langer

diskografie alba
diskografie singly
diskografie covery a tributy
diskografie sólo projekty
www.blind-guardian.cz - Czech and Slovak Bards' Guild © 1997-2017 Votan TOPlist