novinky
členové kapely
historie
diskografie
videografie
recenze
rozhovory
koncerty a turné
fotogalerie
download
odkazy
informace o webu
diskuzní fórum
tributní projekt BG


uk
Battalions Of Fear - Batalióny strachu

Jedna z mála písní, která obsahuje politický podtext. Kritizován je Reganův (R.R. - Ronald Regan) přístup k řešení studené války a varování před nebezpečím jaderných hlavic a zničením lidstva.

Can't believe the things I see
That happens in the state
By a mortal distance that I can't believe
Self destructive infernal
To save us from the breed
But I know that it is all a lie
Star wars begin now
His bombs come exploding
To bring back the death of the night
No mercy he's knowing
How strong he must show us
For the last film you all get a part
Be by my side or you've to die
Believe what I do is the right

Soon Armageddon
Last hours are running now
The final solution begins
The words of a madman
No children to tell them
For what they'll not see in the light
Choose by your voice
He kills and destroys
At the end you must die for the night
In earlier chess games
We're playing the part of a soldier
But now we are not qualified
To save our own life
The traps are all placed by command
They are ready to strike
We live and we'll die
By the lies - lies to believe

Try to escape from this suicide dreams
Or past time will come back again
Hiroshima is a joke to that what will come
At the end of the game we all die
Die now

Battalions of fear
They search and they scream
For the American dreams
Battalions of fear
The way of R.R.
To show he is the star
Battalions

Star wars begin now
His bombs come exploding
To bring back the death of the night
No mercy he's knowing
How strong he must show us
For the last film you all get a part
Oh be by my side
Or you have to die
Believe what I do is right

wow

With hands full of blood
He talks about peace
With snake poisoning tongue
He's praying
El Salvador and Vietnam
You soon fast forget
But you satisfy on Afghanistan
You've been the master
You kill with a laughter
Your screams of peace are wrong and loud
Cause so we are and here we are
We scream and shout!
Your laughing about all the fools
Scream and shout!
With power of evil they stand

Try to escape from this suicide dreams
Or past time will come back again
Hiroshima is a joke to that what will come
At the end of the game we all die
Die now

Battalions of fear
They search and they scream
For the American dreams
Battalions of fear
The way of R.R.
To show he is the star
Battalions of fear
The way of R.R.
To show he is the star
Battalions
Battalions
Nemohu uvěřit věcem, které vidím,
že se dějí v tomto státě
Díky lidskému odstupu nedokážu uvěřit
Sebezničující peklo
nás má spasit před degenerací
Jenže já vím, že to všechno je lež
Hvězdné války začínají,
jeho bomby vybuchnou
a opětovně tak nastolí půlnoc
Nezná žádné slitování
musí nám předvést jak je silný,
kvůli poslednímu filmu, v němž všichni dostanete roli
Buďte na mé straně nebo musíte zemřít
Věřte, že to, co dělám, je správné

Armagedon přijde brzy
poslední hodiny už běží
Závěrečné rozhřešení začíná
Slova šílence,
která by nevyřklo žádné dítě
neboť to nepochopí ani za denního světla
Vyber si svým hlasem,
on zabíjí a ničí
Na závěr musíte zemřít kvůli noci
V dřívějších šachových partiích
jsme hráli roli pěšáků
Ale nyní nemáme právo
zachránit si ani vlastní život
Nástrahy byly rozmístěny rozkazem
Jsou připraveny udeřit
Žijeme a zajdeme na lži,
lži, jimž jsme měli věřit

Zkusme prchnout z těchto sebevražedných snů
jinak se minulost opět navrátí
Hirošima je vtip proti tomu, co přijde
Na závěr této hry všichni zemřeme
Zemřeme hned

Batalióny strachu
hledají a křičí
po amerických snech
Batalióny strachu
Způsob pana R.R.,
jak ukázat, že je hvězda
Batalióny

Hvězdné války začínají teď
Jeho bomby začínají explodovat
Aby navrátily půlnoc
Nezná žádné slitování
Musí nám předvést jak je mocný,
Kvůli poslednímu filmu, v němž všichni dostanete roli
Ach, stůjte po mém boku
Jinak budete muset zemřít
Věřte tomu, že to co dělám je správné

wow

S rukama od krve
mluví o míru
Jedovatým hadím jazykem
se modlí
Na Salvador a Vietnam
brzy zapomeneš,
protože se ukojíš na Afganistanu
Byl's pánem,
zabíjíš s úsměvem
Tvé výkřiky o míru jsou lživé a hlasité
Protože my jsme a už jsme zde,
křičíme a řveme!
Tvůj smích všem těm bláznům
Křičíme a řveme!
Povstanou se silami zla

Zkusme prchnout z těchto sebevražedných snů
nebo se minulost opět navrátí
Hirošima je vtip proti tomu, co přijde
Na závěr této hry všichni zemřeme
Zemřeme hned

Batalióny strachu
hledají a křičí
po amerických snech
Batalióny strachu
Způsob pana R.R.,
jak ukázat, že je hvězda
Batalióny strachu
Způsob pana R.R.,
jak ukázat, že je hvězda
Batalióny
Batalióny


Překlad: Štěpán Langer

diskografie alba
diskografie singly
diskografie covery a tributy
diskografie sólo projekty
www.blind-guardian.cz - Czech and Slovak Bards' Guild © 1997-2017 Votan TOPlist