novinky
členové kapely
historie
diskografie
videografie
recenze
rozhovory
koncerty a turné
fotogalerie
download
odkazy
informace o webu
diskuzní fórum
tributní projekt BG


uk
The Martyr - Mučedník

O Ježíšovi, jeho příchodu, skutcích a skonu.

He was born in the past time
To take all our pain
The kingdom of heaven's near
The children of this time
Must die for his arrive
To let all the legends be true
The prophecy said they'll call king of the jews
He is born now to take all our sins
Three kings were searching for this holy child
The journey begins, he has to die

Healing the cripples and taking our pain
He came for the sinner
But what we've said
Disciples are following
They are calling his words
Salt of the earth and light of the world

Martyr - we are following you
Bless us for eternity
Messiah - we are torturing you
When you lose the power of your words

Jump from the temple and angle will save
Show me that you are the son of our God
Now take my land with my power you get
Rulin' the world of tomorrow..now

Messiah liar our burning desire
He is the king without a crown
We'll set him to his throne
Give me 30 p of silver and I'll be your man
Higher liar the fallen Messiah
Let us see his agony
The things he done are blasphemy
Mob has lost their joy on toy
So let us kill him fast

Now drink my blood for the new testament
This is my body you eat
One of you twelve is the one who betrays
Better that he's never born
Judas you're the chosen one
The world has damned your name..no!

Begin with a kiss at a cross it will end
The kingdom of heaven we've passed
The sky will turn black and the curtain will fall
The father's crying for his son
The tortured Messiah is finding his way
The journey has come to the end
The twelve ones are preaching the words he'd left
They're changing the way of the world but die for

Martyr - we are following you
Bless us for eternity
Messiah - we are torturing you
When you lose the power of your words
Martyr - we are following you
Bless us for eternity
No
Zrodil se v minulém čase,
aby na sebe vzal všechnu naši bolest
Království nebeské se přiblížilo
Děti tohoto času
musí zemřít kvůli jeho příchodu,
aby všechny legendy došly naplnění
Proroctví praví: budou ho zvát králem Židů
Nyní se zrodil, aby převzal všechny naše hříchy
Tři králové pátrali po tomto svatém děcku,
pouť začíná, on musí zemřít

Léčí mrzáky a bere na sebe naši bolest,
přišel kvůli hříšníkům,
ale co my jsme řekli
Učedníci ho následují,
volají jeho slova
Sůl země a světlo světa

Mučedníku - následujeme tě,
žehnej nám navěky
Spasiteli - umučíme tě
pokud se vytratí moc tvých slov

Skoč z chrámu a anděl tě ochrání,
ukaž mi, že jsi Synem našeho Boha
Nyní si vezmi mou zem i s mou mocí
Vládni světu budoucnosti..teď

Spasitel, lhář, naše planoucí touha
je králem bez koruny
Měli bychom jej přibít na jeho trůn
Dejte mi třicet stříbrných a budu váš
Výš se lhářem, padlým spasitelem,
ať vidíme jeho utrpení
Věci, které vykonal, jsou rouhačstvím
Dav omrzela radost z hračky,
tak jej rychle zabijme

Teď pijte mou krev Nové smlouvy
To, co jíte, je mé tělo
Jeden z vás dvanácti je zrádce
Bylo by lepší, kdyby se nikdy nenarodil
Jidáši, ty jsi tím vyvoleným,
svět zatratil tvé jméno..ne!

Začni polibkem, na kříži to skončí
Do království nebeského jsme vstoupili
Obloha zčerná a opona spadne
Otec pláče pro svého syna
Mučený spasitel nalézá cestu
Pouť dospěla ke svému konci
Těch dvanáct káže slova, která zanechal,
mění podobu tohoto světa a umírají za to

Mučedníku - následujeme tě,
žehnej nám navěky
Spasiteli - umučíme tě,
když ztratíš sílu svých slov
Mučedníku - následujeme tě
žehnej nám navěky
Ne


Překlad: Štěpán Langer

diskografie alba
diskografie singly
diskografie covery a tributy
diskografie sólo projekty
www.blind-guardian.cz - Czech and Slovak Bards' Guild © 1997-2017 Votan TOPlist