novinky
členové kapely
historie
diskografie
videografie
recenze
rozhovory
koncerty a turné
fotogalerie
download
odkazy
informace o webu
diskuzní fórum
tributní projekt BG


uk
Majesty - Veličenstvo

Skladba je inspirována Tolkienovými příběhy o Středozemi, konkrétně trilogií "Pán prstenů". Jméno kladného čaroděje Gandalfa v následujícím úryvku budiž důkazem: [..stíhán skřety, ani Gandalf nepomůže..]. Ústřední osobou textu je pronásledovaný hobit Frodo Pytlík, který nese Prsten moci s cílem zničit jej vhozením do Hory osudu. Z celé písně však není zcela jasné kdo je oním Veličenstvem (Majesty). Pravděpodobně se jedná o Aragorna, který se skrývá před zlou mocí a čeká na den odplaty [..Ach, veličenstvo, tvé‚ království je ztraceno, a ty nás opustíš - Ach, veličenstvo, tvé‚ království je ztraceno, a jen ruiny připomínají tvou vládu - Nyní se vrať..].

Now the time has come for me to leave this land
Take my charge with pride - sacrifice
Oooh, uauh!

Running and hiding I'm left for the time
To bring back the order of devine
Hunted by goblins no Gandalf to help
With swords in the night
Oh the last part of the game
Decision of death and life
Blood for Sauron they'll call tonight
The final battle cry

Running and hiding I'm left for the time
To bring back the order of devine
There exist no tales and hobbits are crying
for all Children of death

I have a dream the things you've to hide for
Deliver our kingdom and our reich
Don't fall in panic just give me the thing
That I need or I kill
Don't run away for what have I done

Oooh, majesty your kingdom is lost
And you'll leave us behind
Oooh, majesty your kingdom is lost
And ruins remind of your time
Now come back

Oooh, majesty your kingdom is lost
And you'll leave us behind
Oooh, majesty your kingdom is lost
And ruins remind of your time
Run, run, run

Cries, Cries in a dark land
Hear the voice it's cold as ice
Eyes they are watching
They look for me but cannot find

Creature is following no place to escape
My last steps will find the right way
Where's the future the call of the blind
Cause there is none to find
To the sky you see no light
My weapons burst with fear
With the howling wolves the nazgul will die
For all Children of death

Cries, Cries in a dark land
Hear the voice it's cold as ice
Eyes they are watching
They look for me but cannot find
Run, Run for the whole world
It's time you cannot wait
Lost, Lost in a dark world
You feel the strange but cannot see

Too many battles we carry along from the war
And too many frightens we feel from his law
For so many victories we're praising so strong
For so many blood we've lost

Oooh, majesty your kingdom is lost
And you'll leave us behind
Oooh, majesty your kingdom is lost
And ruins remind of your time
Oooh..oooh..oooh..uauh..uauh..uauh - behind
Run, run
Teď nadešel čas odejít z této země
Převezměte hrdě mé břímě - obětování
Oooh, uauh!

Prchám a skrývám se, jsem ponechán času,
abych navrátil boží řád
Stíhají mne zlí skřeti, ani Gandalf mi nepomůže,
Meče v noci,
závěrečná část hry,
rozhodnutí o životě a smrti
Po krvi pro Saurona budou dnes v noci volat
posledním bojovým pokřikem

Prchám a skrývám se, jsem ponechán času,
abych připomenul boží řád
Tady neexistují žádné pohádky a hobiti naříkají
za všechny Děti smrti

Mám sen, že ty věci, kvůli kterým se musíš skrývat,
osvobodí naše království a naši říši
Nepropadejte panice, jen mi dejte tu věc,
kterou potřebuji, nebo budu zabíjet
Neprchejte kvůli tomu, co jsem učinil

Ach, veličenstvo, vaše království je ztraceno,
a ty nás opustíš
Ach, veličenstvo, vaše království je ztraceno,
a jen ruiny připomínají tvou vládu
Nyní se vrať

Ach, veličenstvo, vaše království je ztraceno,
a ty nás opustíš
Ach, veličenstvo, vaše království je ztraceno,
a jen ruiny připomínají tvou vládu
Běž, běž, běž

Nářky, nářky v temné zemi
Slyším ten hlas, je studený jako led
Oči pozorují,
hledají mne, najít však nemohou

Zrůdu v patách, není kam uniknout,
mé poslední kroky naleznou správnou cestu
Kde je ta budoucnost - výkřiky slepých,
žádná totiž není
K obloze kde světlo nespatříš
mé zbraně srážejí mým strachem
Spolu s vyjícími vlky zhyne Nazgúl
za všechny Děti smrti

Nářky, nářky v temné zemi,
Slyším ten hlas, je studený jako led
Oči pozorují,
hledají mne, najít však nemohou
Běžím, běžím pro celičký svět,
je čas, už nelze čekat
Ztracen, ztracen ve světě tmy
chaos, počkej, nechápu

Přemnoho bitev jsme uchvátili válce
a přespříliš strachu pociťujeme z jeho zákona
Neboť tolika vítězstvím chvalořečíme tak mocně,
Neboť jsme prolili tolik krve

Ach, veličenstvo, vaše království je ztraceno,
a ty nás opustíš
Ach, veličenstvo, vaše království je ztraceno,
a jen ruiny připomínají tvou vládu
Oooh..oooh..oooh..uauh..uauh..uauh - opustíš
Běž, běž


Překlad: Štěpán Langer

diskografie alba
diskografie singly
diskografie covery a tributy
diskografie sólo projekty
www.blind-guardian.cz - Czech and Slovak Bards' Guild © 1997-2017 Votan TOPlist