novinky
členové kapely
historie
diskografie
videografie
recenze
rozhovory
koncerty a turné
fotogalerie
download
odkazy
informace o webu
diskuzní fórum
tributní projekt BG


uk
All The King's Horses - Všechny královi koně

I can feel I'm one
With this tortured land
With its solitude and decay
There's no one left
All the other men
Pass on through the night

All dead and gone
Still I don't dare to move
The imprisoned soul
Cannot find back home

Snow falls down
It covers field and blood
Snow falls down
And clears the view
It is cold

And once again
The battle's fought
Out on the plains
So rhymes spread out its glory
But
No rhyme define its pain
I can't recall all their names
Connection broke loose
They've crossed the lake
Reach the other side
And leave me alone
With the truth

All the king'S horses
And all the king's men

They've failed to damn the flood
They've failed to find the grail
Talisien, old friend of mine
Sing my song

Then once again
The battle's lost
I am to blame
Snow falls down
All dead and gone
They all are dead and gone
They've turned to dust
They've sealed the past
A long, long time ago

I can't recall all their names
Connection broke loose
They've crossed the lake
Reach the other side
And leave me alone
With the truth

I can't recall all their names
Connection broke loose
They've crossed the lake
Reach the other side
And leave me alone
With the truth
Cítím, že patřím
k této zmučené zemí
se vším svým osaměním a úpadkem
Nikdo tu nezbyl
Všichni ostatní muži
odcházejí do noci

Všichni jsou mrtví
Stále se neodvažuji pohnout
Uvězněná duše
nemůže najít domov

Sníh padá
Pokrývá pole a krev
Sníh padá
a očišťuje výhled
Je chladno

A už zase
je bitva dobojována
tam v pláních
Tak verše šíří její slávu
Ale
žádný verš nevyjádří její bolest
Nevybavím si všechna jejich jména
Spojení se přerušilo
Překročili jezero
Dosáhněte druhé strany
a nechte mě samotného
se tou pravdou

Všichni ti královi koně
a všichni ti královi muži

Oni padli, aby zastavil ten příval
Oni padli, aby našli grál
Talisiene, můj starý příteli
zpívej mou píseň

A pak už zase
je bitva prohraná
Dávám si vinu
Sníh padá
Všichni jsou mrtví
Oni všichni jsou mrtví
Obrátili se v prach
Zpečetili minulost
Dávno, dávno předtím

Nevybavím si všechna jejich jména
Spojení se přerušilo
Překročili jezero
Dosáhněte druhé strany
a nechte mě samotného
se tou pravdou

Nevybavím si všechna jejich jména
Spojení se přerušilo
Překročili jezero
Dosáhněte druhé strany
a nechte mě samotného
se tou pravdou


Překlad: Štěpán Langer

diskografie alba
diskografie singly
diskografie covery a tributy
diskografie sólo projekty
www.blind-guardian.cz - Czech and Slovak Bards' Guild © 1997-2017 Votan TOPlist