novinky
členové kapely
historie
diskografie
videografie
recenze
rozhovory
koncerty a turné
fotogalerie
download
odkazy
informace o webu
diskuzní fórum
tributní projekt BG


uk
Skalds And Shadows - Pěvci a stíny

Would you believe in a night like this?
A night like this
When visions come true
Would you believe in a tale like this?
A lay of bliss
We're praising the old lore
Come to the blazing fire and
See me in the shadows
See me in the shadows

Songs I will sing
Of runes and rings
Just hand me my harp
And this night turns into myth
Nothing seems real
You soon will feel
The World we live in
Is another skald's
Dream in the shadows
Dream in the shadows

Do you believe there is sense in it
Is it truth or myth?
They're one in my rhymes
Nobody knows the meaning behind
The weaver's line
Well nobody else but the Norns can
See trough the blazing fires of time and
All things will porceed as the
Child of the hallowed
Will speak to you now
See me in the shadows
See me in the Shadows

Songs I will sing
Of tribes and kings
The carrion bird
And the hall of the slain
Nothing seems real
You soon will feel
The world we live in
Is another skald's
Dream in the shadows
Dream in the shadows

Do not fear for my reason
There is nothing to hide
How bitter your treason
How bitter the lie
Remember the runes
And remember the light
All I ever want is to be at your side
We gladden the raven
Now I will
Run through the blazing fires
That's my choice
Cause things shall proceed as foreseen
Uvěřil bys noci jako je tahle?
Noci jako je tahle
kdy se představy stávají skutečností
Uvěřil bys příběhu jako je tenhle?
Báseň o štěstí
My ctíme staré tradice
Přikroč k planoucímu ohni
a uzříš mě v stínech
uzříš mě v stínech

Písně, jež budu zpívat
budou o runách a prstenech
Jen mi podej mou harfu
a tahle noc se změní v mýtus
Nic se nezdá skutečné
Brzy ucítíš
že svět, v kterém žijeme
je jen další pěvcův
sen ve stínech
sen ve stínech

Věříš, že to má smysl?
Je to pravda nebo mýtus?
V mých verších jedno jsou
Nikdo nepochopí skrytý význam
Tkáčovu nit
Nikdo, jen Norny mohou
vidět skrze planoucí plameny času
Věci se pohnou kupředu
když dítě blahoslaveného
k tobě teď promluví
Uzříš mě v stínech
uzříš mě v stínech

Písně, jež budu zpívat
budou o rodech a králích
Ptáku mrchožroutovi
a síni padlých
Nic se nezdá skutečné
Brzy ucítíš
že svět, v kterém žijeme
je jen další pěvcův
sen ve stínech
sen ve stínech

Neboj se mých úvah
Není co skrývat
Jak hořká je tvá zrada
jak hořká je lež
Pamatuj na runy
a pamatuj na světlo
Vše, co jsem kdy chtěl, je být ti po boku
Potěšíme havrana
Teď proběhnu
žhnoucími plameny
To je má volba
neboť věci půjdou tak jak bylo předpovězeno


Překlad: Štěpán Langer

diskografie alba
diskografie singly
diskografie covery a tributy
diskografie sólo projekty
www.blind-guardian.cz - Czech and Slovak Bards' Guild © 1997-2017 Votan TOPlist