novinky
členové kapely
historie
diskografie
videografie
recenze
rozhovory
koncerty a turné
fotogalerie
download
odkazy
informace o webu
diskuzní fórum
tributní projekt BG


uk
Fly - Leť

Stop be quite now
Out with the light and
Then up and down it goes

Fly
Out with the light

There at the door
The inspiration I've looked for
The spirit of the youth appears

No one ever dares to speak
It's nothing else but fantasy
It's make believe
Make believe
No one ever dares to speak
It's nothing else but fantasy
But one day it all will come to life

Step out of line and
I'll teach you how to fly, then
away we'll go
Leave your mark [leave your mark]
in the land of mine

The second one to right and then
straight on until morning light

Stop be quite now
No irritation
No, not the slightest doubt

We got once quick
we better hurry
There from the road I sense the end of fun gets near
Wonderful thoughts and imaginations
These things will lift you up

What is it like? You ask me, my dear
Will there be fairies or things to fear?
For fairies sake I'd say you better come with me
So soon you'll see
Now up and down it goes and round
Round and round and round

Praise my cleverness
They all follow me
All praise to innocence
That's everything it needs
Fly in
Fly out
They'll leave it all behind

No one ever dares to speak
It's nothing else but fantasy
It's make believe
Make believe
No one ever dares to speak
It's nothing else but fantasy
But one day it all will come to life

Step out of line and
I'll teach you how to fly, then
away we'll go
Leave your mark [leave your mark]
in the land of mine

Life is a map and it is quite confusing
The lights are up now let the play begin
She flies, she flies
Into the light she flies
No words like "Just" in mind
She's finding Neverland
There one day she dies
Don't stop it now
She still enjoys the scene
Don't stop it now
Don't stop it now
Don't stop it now
Don't stop it now, now, now

No one ever dares to speak
It's nothing else but fantasy
It's make believe
Make believe
No one ever dares to speak
It's nothing else but fantasy
But one day it all will come to life

Step out of line and
I'll teach you how to fly, then
away we'll go
Leave your mark [leave your mark]
in the land of mine
Zastav se, buď zticha
Ven se světlem a
pak to jde nahoru a zas dolů

Leť
Ven se světlem

Tam u dveří
Inspirace, kterou jsem hledal
Objeví se duch mládí

Nikdo se nikdy neodváží mluvit
Není nic jiného než fantazie
Jde o to uvěřit
Uvěřit
Nikdo se nikdy neodváží mluvit
Není nic jiného než fantazie
Ale jednoho dne všechno ožije

Pokroč dál a
já tě naučím jak létat, pak
odejdeme pryč
Zanech své znamení [zanech své znamení]
v mé zemi

Druhou doprava a pak
rovně až k rannímu úsvitu

Zastav se, buď zticha
Jen klid
Bez sebemenších pochyb

Jednou už jsme vyrazili
Raději pospěšme
Tam z té cesty cítím, že přišel konec legrace
Krásné myšlenky a představy
tyhle věci tě pozdvihnou

Jaké to tam je? ptáš se, drahoušku
Budou tam skřítci nebo věci, kterých se mám bát?
Kvůli skřítkům bych řekl, pojď raději se mnou
Ale brzy uvidíš
Teď to jde nahoru a dolů a dokola
Dokola a dokola a dokola

Chvalte mou chytrost
Všichni jdou za mnou
Všichni chvalte nevinnost
Té jediné je zapotřebí
Vleť dovnitř
Vyleť ven
Všechno nechají za sebou

Nikdo se nikdy neodváží mluvit
Není nic jiného než fantazie
Jde o to uvěřit
Uvěřit
Nikdo se nikdy neodváží mluvit
Není nic jiného než fantazie
Ale jednoho dne všechno ožije

Pokroč dál a
já tě naučím jak létat, pak
odejdeme pryč
Zanech své znamení [zanech své znamení]
v mé zemi

Život je mapa a to je celkem matoucí
Světla svítí, tak ať hra začne
Ona létá, ona létá
ke světlu létá
Na mysli žádná slova jako "jen tak"
Ona nalézá Nikdyzemi
Tam jednoho dne zemře
Teď nepřestávej
Ona si stále užívá tu scénu
Teď nepřestávej
Teď nepřestávej
Teď nepřestávej
Teď nepřestávej, teď, teď

Nikdo se nikdy neodváží mluvit
Není nic jiného než fantazie
Jde o to uvěřit
Uvěřit
Nikdo se nikdy neodváží mluvit
Není nic jiného než fantazie
Ale jednoho dne všechno ožije

Pokroč dál a
já tě naučím jak létat, pak
odejdeme pryč
Zanech své znamení [zanech své znamení]
v mé zemi


Překlad: Štěpán Langer

diskografie alba
diskografie singly
diskografie covery a tributy
diskografie sólo projekty
www.blind-guardian.cz - Czech and Slovak Bards' Guild © 1997-2017 Votan TOPlist