novinky
členové kapely
historie
diskografie
videografie
recenze
rozhovory
koncerty a turné
fotogalerie
download
odkazy
informace o webu
diskuzní fórum
tributní projekt BG


uk
Turn The Page - Obrať stránku

Hunter
We’re here to praise your name
Blazing sun
And bitter death
You’re the guardian
Cross the gate

Wake up it is a new dawning
Wake up the witches wait
For you
Remember the mirror
When she looked in
You were born in the void
In the middle of none
There was nobody else
There was nothing at all

Well sons and daughters
Joy’s in the air
The horned one dies
Renewal
Everywhere

Turn the wheel again
A new beginning
Another end
Dried out the land needs blood
Inside the ring we’re waiting
Give up yourself
Enter life

It’s set up for you
Come turn the wheel
There is nothing to fear
Come turn the wheel
Come turn the page
So come turn the page

We do not believe in lies
Do not believe in lies
There’s someone coming
There’s someone coming
We hear a voice from the underworld
Now everything should move
When a new day begins

God of wind and god of rain
Turn the wheel
Oh better be aware
The mermaids
They will sing for you
The nymphs will bless the child

Reunite them
Sacrifice him
We will be with your until the end
Come move our hearts
We know there is light beyond the dark

Dried out we cry for blood
Conquer your fear and join us
Come guide us now
The time is right

It’s set up for you
Come turn the wheel
There is nothing to fear
Come turn the wheel
Come turn the page
So come turn the page

A new beginning
Another end
The myth of life you hold it in your hand
We cry out
The land needs blood
The change of season
Praise the newborn king

Nanananana nanananana
Nanananana nanananana

It’s set up for you
Come turn the wheel
There is nothing to fear
Come turn the wheel
Come turn the page
So come turn the page
Lovče
Jsme tu, abychom chválili tvé jméno
Zářící slunce
a hořká smrt
Ty jsi strážce
projdi branou

Vzbuď se, je tu nový úsvit
Vzbuď se, čarodějky čekají
na tebe
Vzpomeň si na zrcadlo
když se do něj podívala
Zrodil ses v prázdnotě
uprostřed ničeho
Nikdo jiný tam nebyl
Nebylo tam vůbec nic

Tak, synové a dcery
Radost je ve vzduchu
Rohatý umírá
Obroda
Všude

Zatoč znovu tím kolem
Nový začátek
Další konec
Vyprahlá země potřebuje krev
Uprostřed kruhu čekáme
Vzdej se
Ustup životu

Je to výzva pro tebe
Pojď a zatoč tím kolem
Není se čeho bát
Pojď a zatoč tím kolem
Pojď a obrať stránku
Tak pojď a obrať stránku

My nevěříme lžím
Ani ty nevěř lžím
Někdo přichází
Někdo přichází
Slyšíme hlas z podsvětí
Teď, když začíná nový den
by se mělo vše pohnout

Bože větru i bože deště
Otočte kolem
Ach, raději se vyhni
mořským pannám
Budou ti zpívat
Víly dítěti požehnají

Znovu je spojte
Obětujte ho
Budeme s tebou až do konce
Pojď, pohni našimi srdci
Víme, že tam za světlem je tma

Vyprahlí křičíme po krvi
Ovládni svůj strach a připoj se
Pojď a veď nás
Teď je ta pravá chvíle

Je to výzva pro tebe
Pojď a zatoč tím kolem
Není se čeho bát
Pojď a zatoč tím kolem
Pojď a obrať stránku
Tak pojď a obrať stránku

Nový začátek
Další konec
Mýtus života teď držíš ve svých rukou
Křičíme
Země potřebuje krev
Nový věk
Chvalte novorozeného krále

Nanananana nanananana
Nanananana nanananana

Je to výzva pro tebe
Pojď a zatoč tím kolem
Není se čeho bát
Pojď a zatoč tím kolem
Pojď a obrať stránku
Tak pojď a obrať stránku


Překlad: Štěpán Langer

diskografie alba
diskografie singly
diskografie covery a tributy
diskografie sólo projekty
www.blind-guardian.cz - Czech and Slovak Bards' Guild © 1997-2017 Votan TOPlist